Geheimhouding in Maastricht

Leestijd 3 minuten

Maastricht, een leuke stad voor een weekendje weg. Ook rondom kerst is het daar hartstikke gezellig, want dan is er namelijk altijd “Magisch Maastricht”. Op het Vrijthof, een groot plein midden in het centrum, is er dan een schaatsbaan, een reuzenrad, kerststalletjes, et cetera. Kortom, gezelligheid alom.

Helaas is “Magisch Maastricht” bron voor discussie geworden. Wat blijkt? De Gemeente Maastricht heeft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure in de markt gezet met het onderwerp "Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht".

De aanbesteding is gewonnen door “Winterevents”. Winterevents was opgericht ná bekendmaking van de opdracht en maakte volledig gebruik van onderaannemers om aan geschiktheidscriteria te voldoen. Eigenlijk was “Winterevents” dus niets meer dan een lege huls.

Winterevents had verzocht om geheimhouding inzake haar inschrijving. Daardoor werd (voor de overige inschrijvers) niet bekend wie de onderaannemers waren.

Dat lag de verliezers van de aanbesteding niet lekker. Direct na de bekendmaking van de gunning verzocht de als tweede geëindigde inschrijvende partij om inzage in de inschrijving van Winterevents. De Gemeente weigerde die inzage te verschaffen. Een juridische procedure volgde.

In die procedure was de vraag hoe een inzagerecht zich verhield tot het beroep op geheimhouding. De voorzieningenrechter te Maastricht moest hierover oordelen en kwam tot het volgende.

Geheimhouding

De aanbestedende dienst hoeft in beginsel geen informatie openbaar te maken die door een inschrijver als vertrouwelijk wordt aangemerkt, aldus de voorzieningenrechter. Daarbij verwijst hij naar de parlementaire geschiedenis, waaruit blijkt dat als vertrouwelijk worden aangemerkt fabrieks- of bedrijfsgeheimen en ‘vertrouwelijke aspecten’ van de inschrijving.

Uit vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (Varec SA – België, 14 februari 2008, C450/06) blijkt dat de ratio hierachter is dat inschrijvende partijen niet hoeven te vrezen voor “bijzonder ernstige schade” in hun concurrentiepositie jegens derden.

Transparantie

De voorzieningenrechter overweegt vervolgens echter dat het beginsel van transparantie en fair trial met zich meebrengen dat voor de inschrijvers kenbaar moet zijn wie de winnende inschrijver is waarmee wordt geconcurreerd, tenzij aan zo’n geheime inschrijving draagkrachtige argumenten ten grondslag liggen dat openbaarmaking nadelig is voor die inschrijver.

Uitkomst

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de naam van de onderaannemer(s) van de winnende inschrijver weliswaar belangrijke bedrijfsinformatie is, maar dat hem niet duidelijk is geworden welke “bijzonder ernstige schade” optreedt als die naam bekend wordt gemaakt, laat staan dat duidelijk is geworden hoe dit nadelig zou kunnen zijn voor de inschrijver. Dit terwijl 1) de verliezende inschrijvers door bekendmaking slechts vernemen wie feitelijk het project gedurende ten minste vier jaren zal uitvoeren en 2) de winnende inschrijver bovendien voor alle geschiktheidscriteria steunt op de onderaannemer(s).

De Voorzieningenrechter beveelt de aanbestedende dienst daarom uiteindelijk om de eigen verklaring van de winnende inschrijver openbaar te maken. Wanneer hieruit niet blijkt wie de onderaannemers zijn, dient de aanbestedende dienst een bewijsstuk van de referentieopdracht openbaar te maken.

De les?

In beginsel dient het beginsel van geheimhouding te prevaleren indien sprake is van belangrijke bedrijfsinformatie en “bijzonder ernstige schade” zou optreden wanneer deze informatie zou worden bekend gemaakt. Is echter sprake van een “lege huls” winnaar en is voor geen van de overige inschrijvers bekend met wie zij hebben geconcurreerd dan dient het beginsel van transparantie – indien dit geen bijzonder ernstige schade veroorzaakt – voor te gaan.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar