Gemeenschap van goederen nieuwe stijl

Leestijd 1 minuut

Door de wetgever wordt gewerkt aan verandering van het systeem van de gemeenschap van goederen bij een huwelijk. Nu is het nog zo dat als men trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, in beginsel alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijke eigendom worden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen.

De belangrijkste zijn erfenissen en schenkingen waarbij de erflater (bij testament) of schenker heeft bepaald dat hetgeen hij nalaat of schenkt buiten iedere gemeenschap van goederen valt. In het wetsvoorstel –waarvan het de bedoeling is dat het op 1-1-2017 in werking treedt- wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot hetgeen echtelieden tijdens het huwelijk opbouwen. Goederen die zij voor het huwelijk al hadden, erfenissen en schenkingen vallen er niet in. Daardoor wordt het van groot belang een goede beschrijving te geven van de bezittingen en schulden die aanstaande echtgenoten voor het huwelijk hebben. Doen zij dat niet, dan lopen ze het risico bij einde van het huwelijk of in geval van faillissement niet te kunnen bewijzen dat een bepaald goed privé vermogen is.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar