Gemeenteambtenaar in lingerie

Leestijd 2 minuten

Je kunt je afvragen of het wenselijk of verstandig is om een gemeenteambtenaar naast zijn aanstelling bij de gemeente toe te staan een lingeriezaak te exploiteren. En nog twee bakkerijen en een muziekwinkel, maar die spreken minder tot de verbeelding. Een ondernemend type, kun je wel stellen. Zo ondernemend dat hij op enig moment zelf betalingsopdrachten van de gemeente maakte, soms met een gefingeerde crediteur en soms met een bestaande crediteur van de gemeente, waarbij hij dan de rekeningnummers van zijn eigen ondernemingen vermeldde.

Op deze wijze is over een periode van zo’n vier jaar ruim € 2.500.000 van de rekening van de gemeente bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) naar Rabobankrekeningen van onze ondernemer gevloeid. De gemeente stelt de Rabobank aansprakelijk voor de schade, stellende dat de bank geen naam- en nummercontrole heeft uitgevoerd en dat dat onzorgvuldig is tegenover de gemeente.

De rechter had er geen oren naar. Het betalingssysteem is volledig geautomatiseerd en als de bank geen aanwijzingen heeft dat er ongeoorloofde activiteiten worden uitgeoefend door haar rekeninghouder dan heeft zij niet de plicht om zich te verdiepen in de gang van zaken op de rekeningen. De gemeente probeerde het nog even door het ondernemerschap van de ambtenaar aan te voeren als bijzondere omstandigheid, maar dat faalde. Impliciet krijgt de gemeente zelfs het verwijt dat zij volgens de overeenkomst die zij heeft met BNG, gehouden was om zelf de bankafschriften te controleren op juistheid. Als er voldoende functiescheiding bij de gemeente was geweest had ze het zelf moeten opmerken. Of anders gezegd: ga dan niet de ontvangende bank verwijten maken.

De uitspraak lijkt mij juist. Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het goede rekeningnummer (en natuurlijk voor de onderliggende administratie waaruit de betalingsverplichting voortkomt). Tegen fraude is soms niets bestand, maar de vraag is waar het risico moet liggen. Niet bij de bank. Die faciliteert slechts, net als de internetserviceprovider geen boodschap heeft aan de boodschap die zijn abonnee verspreidt over het netwerk. Totdat hen signalen bereiken van onregelmatigheden. Dan moeten ze wel over gaan tot handelen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar