Geschiktheidseisen en uitvoeringseisen één pot nat?

Leestijd 2 minuten

De aanbestedingsregels maken onderscheid tussen geschiktheidseisen en uitvoeringseisen. Een ondernemer moet op het moment van inschrijving voldoen aan geschiktheidseisen. Anders wordt hij uitgesloten van de aanbesteding. Uitvoeringseisen – de naam zegt het al – hoeven pas bij de uitvoering van de opdracht te worden nageleefd. Het niet voldoen aan een uitvoeringseis op het moment van inschrijving levert dus geen grond op voor uitsluiting van een aanbesteding. Althans dit is een algemene lijn in de rechtspraak. Het Hof Amsterdam oordeelt hier in een recent arrest anders over.

Arrest Hof

De zaak betrof een aanbesteding van een baggerwerk. Als eis gold dat niet meer dan 50% van het werk mocht worden uitbesteed aan derden. De klagende ondernemer en de aanbesteder verschilden van mening over het karakter van deze eis. Ging het om een geschiktheidseis of een uitvoeringseis? Het Hof laat deze kwalificatie in het midden. Volgens hem verzetten de algemene beginselen van gelijke behandeling en transparantie zich hoe dan ook tegen de gunning van een opdracht aan een ondernemer waarvan op voorhand vaststaat dat hij niet aan de eis kan voldoen. Of het nu gaat om een uitvoeringseis of niet.

Nieuws?

Hoewel het Hof het onderscheid tussen geschiktheidseisen en uitvoeringseisen lijkt te nuanceren, is het arrest uiteindelijk niet erg verrassend. Rechters hebben al eerder geoordeeld dat een inschrijving die te mooi is om waar zijn en in de praktijk niet kan worden waargemaakt, irreëel is en moet worden afgewezen. In dat opzicht sluit het arrest van Hof Amsterdam aan bij bestaande rechtspraak.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar