Goedkoop is duurkoop

Leestijd 1 minuut

Als een echtpaar gaat scheiden zijn er ruwweg twee routes: ieder schakelt een advocaat in of de echtgenoten gaan samen naar een mediator. Een mediator begeleidt de echtgenoten bij het treffen van een regeling voor alle gevolgen van de scheiding. Het is echter niet de bedoeling dat een mediator slechts als doorgeefluik fungeert.

Een mediator moet ervoor zorgen dat de scheidende personen weten wat hun rechten en plichten zijn, voordat een overeenkomst wordt getekend. Dat kost wat, maar is nodig voor een regeling die stand houdt. Onlangs heeft een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag laten zien wat het risico is als een afspraak tussen ex-echtgenoten wordt gemaakt zonder dat de mediator heeft gecontroleerd of beide partijen goed op de hoogte waren van hun rechtspositie. Het Hof kon in die zaak niet vaststellen dat de mediator zich ervan had vergewist of partijen zich bewust waren van hun rechten en plichten zodat zij niet zonder kennis van zaken afstand zouden doen van mogelijke rechten. In die zaak oordeelde het Hof dat de getroffen regeling tot stand was gekomen met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Daardoor ging de regeling onderuit. Gevolg: men kon opnieuw beginnen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar