Grensoverschrijdend afvaltransport: alle papieren goed ingevuld?

Leestijd 3 minuten

Transport van afvalstoffen is streng geregeld in de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). Overtreding daarvan wordt zwaar beboet. Op zichzelf is dat niet helemaal onredelijk, want bij afvaltransporten speelt veiligheid en gezondheid een belangrijke rol. Soms gaan de regels echter wel heel ver. Maakt het bijvoorbeeld wat uit voor een Duits afvaltransport, waarvan alle papieren in orde zijn, of het via de A7 bij Bad Nieuweschans Nederland binnenkomt of langs de A1 bij De Lutte?

Volgens Hof van Justitie van de Europese Unie wel, zo blijkt uit zijn uitspraak van 26 november 2015. Het ging in zaak om een afvaltransport vanuit Roemenië naar Hongarije. De chauffeur maakte gebruik van een andere grensovergang dan was aangegeven in de EVOA-kennisgeving. Voor het overige was er met het transport en de papieren helemaal niets mis. De discussie ging dus alleen over de route. Dat is mooi, want vaak gaan EVOA-geschillen over de vraag of de vervoerspapieren inhoudelijk wel juist zijn ingevuld. Bijvoorbeeld omdat de vervoerder meent dat hij grondstoffen of bijproducten vervoert en geen afvalstoffen of er verschil van mening is of de afvalstof op de groene of oranje EVOA-lijst thuishoort.

In de zaak van het afvaltransport van Roemenië naar Hongarije stelde de vervoerder dat geen sprake was van een “illegaal” afvaltransport. De naam van de grensovergang zou niet belangrijk zijn; het gaat om de aard van de afvalstoffen, en daarover kon geen misverstand bestaan. En als een onjuiste grensovergang al een EVOA-overtreding zou opleveren, dan zou daarvoor in ieder geval een veel lagere boete opgelegd moeten worden dan wanneer andere gegevens foutief op het kennisgevingsformulier zijn gemeld.

Met de vraag of sprake is van een EVOA-overtreding is het Hof snel klaar. In de kennisgeving en vervoersdocumenten wordt niet voor niets gevraagd naar de vervoerswijze, de route en de naam van de grensovergang. Dat is noodzakelijk voor de controle op de overbrenging van de afvalstoffen door het bevoegd gezag. Die controle moet streng zijn om de kwaliteit van het milieu en de gezondheid van de mensen te waarborgen. De bevoegde autoriteiten moeten daarom op de hoogte zijn van de route en dus ook van de grensovergang.

Het gebruiken van een grensovergang die afwijkt van de kennisgeving, kan dus beboet worden. Wel overweegt het Hof dat die boete niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is. Dat lijkt te impliceren dat voor zo’n lichte overtreding met een lagere boete kan worden volstaan dan wanneer er onjuiste informatie is verstrekt over de getransporteerde afvalstoffen zelf.

Voor vragen over (transport van) afvalstoffen ben ik beschikbaar.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar