Haastige spoed noodzaak in arbeidsrecht

Leestijd 2 minuten

Haastige spoed is zelden goed, behalve in het arbeidsrecht. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever namelijk een aantal nieuwe, zeer korte vervaltermijnen geïntroduceerd. Door het verstrijken van een vervaltermijn verliest de werkgever of werknemer zijn bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen. Verstrijkt een vervaltermijn, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben.

Vervaltermijnen

Zo heeft een werknemer slechts twee maanden de tijd om de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter aan te vechten. Daarna wordt het einde van het dienstverband in beginsel onomkeerbaar. Heeft een werknemer recht op de transitievergoeding maar betaalt de werkgever de vergoeding niet, dan dient de werknemer zich binnen drie maanden na de dag waarop zijn arbeidsovereenkomst is geëindigd, tot de kantonrechter wenden. Is de werknemer te laat, dan kan hij fluiten naar zijn geld. Het verstrijken van een vervaltermijn kan werkgevers dan ook veel geld besparen.

Niet alleen werknemers moeten op hun hoede zijn, ook voor werkgevers is het zaak om te blijven opletten. Zo kunnen werkgevers van werknemers die niet de juiste opzegtermijn in acht nemen of aan wie terecht een ontslag op staande voet is verleend, een gefixeerde schadevergoeding vorderen. De werkgever heeft echter slechts twee maanden de tijd om dergelijke vorderingen in rechte af te dwingen.

Eén minuut te laat

Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almere laat zien hoe strikt de vervaltermijnen zijn. Een werkneemster werd per 31 oktober 2015 door haar werkgever ontslagen, in de beleving van de werkneemster ten onrechte. De werkneemster verzocht daarom aan de kantonrechter om de opzegging van haar arbeidsovereenkomst te vernietigen. De vervaltermijn verstreek op 1 januari 2016. De griffie van de rechtbank ontving het verzoekschrift van de werkneemster echter precies op 1 januari 2016 om 00.00 uur per fax; de werkneemster was daarmee één minuut te laat. Zelfs deze uiterst marginale overschrijding van de vervaltermijn leidde tot niet-ontvankelijkverklaring. Niet bepaald een goed begin van het nieuwe jaar.

Onderneem tijdig actie

Een vervaltermijn kan, anders dan een verjaringstermijn, niet worden gestuit. De enige manier om aan een vervaltermijn te ontkomen, is door bij de kantonrechter tijdig een verzoekschrift in te dienen.

Eindigt uw dienstverband, of beëindigt u juist het dienstverband van één of meerdere van uw werknemers? Raadpleeg dan zo spoedig mogelijk een juridisch adviseur om het risico te vermijden dat een vervaltermijn onopgemerkt verstrijkt.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar