Handelsrente

Leestijd 2 minuten

Het is erg vervelend als je een factuur stuurt die vervolgens niet wordt betaald. In het ergste geval zul je een juridische procedure moeten starten om betaling af te dwingen. Dat is vervelend. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Als sprake is van een handelsovereenkomst (een overeenkomst tussen professionele partijen, bijvoorbeeld een professionele opdrachtgever en een aannemer) dan begint namelijk na afloop van de betalingstermijn de wettelijke handelsrente te lopen. Die bedraagt maar liefst 8,05%.

Zijn de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV) van toepassing, dan kun je als aannemer ook nog eens aanspraak maken op een verhoging van die rente met 2% (§45 lid 2). Daarvoor moet je, na verloop van twee weken nadat de betaling had moeten plaatsvinden, een briefje sturen aan de opdrachtgever dat hij alsnog binnen twee weken moet betalen. Doet hij dat niet, dan is die 2% verhoging een feit.

Tel de verhoging bij wettelijke handelsrente op, en je hebt een percentage van 10,05%. Dat zijn rendementen die je bijna nergens haalt, zeker niet als je het geld op je bankrekening hebt staan. Als de onbetaald gebleven factuur maar hoog genoeg is, heb je de proceskosten er zo uit en hou je zelfs wat over.

Het is dan ook niet zo gek dat je als schuldeiser – als het maar even kan – die wettelijke handelsrente én die wettelijke verhoging vordert. Dat kan dus over onbetaald gebleven facturen (bijvoorbeeld facturen ter zake de termijnen van de aanneemsom en facturen ter zake meerwerk). Maar kun je ook wettelijke handelsrente (én de verhoging van 2%) vorderen over een schadeclaim?

Het antwoord is nee. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een arrest van 15 januari 2016. De Raad van Arbitrage kwam onlangs - in een uitspraak van 25 februari 2016 - tot hetzelfde oordeel. Arbiters stelden vast dat een verplichting tot schadevergoeding iets anders is dan betaling van facturen op grond van een handelsovereenkomst. Over een (te laat betaalde) schadeclaim kan slechts aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente. Die wettelijke rente is op dit moment 2%. Nog altijd meer dan de rente die je bij de bank krijgt, overigens.

Raad van Arbitrage 25 februari 2016, geschilnummer 35.370.

 

 

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar