Hebt u nog recht op proceskostenveroordeling van uw wederpartij?

Leestijd 2 minuten

Op 3 juni jl. heeft de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) een uitspraak gedaan waardoor u mogelijk nog recht hebt op een vergoeding van proceskosten door uw wederpartij.

Het arrest beantwoordt een aantal vragen die de rechtbank in Den Haag aan de Hoge Raad heeft gesteld. Aanleiding voor de vragen was dat partij A partij B in kort geding heeft gedagvaard (er zou inbreuk zijn gemaakt op merken van A), maar dit kort geding vlak voor de zitting heeft ingetrokken. B heeft vervolgens tegenover A aanspraak gemaakt op een volledige vergoeding van de door haar gemaakte proceskosten. A heeft geweigerd om de gemaakte proceskosten te vergoeden, waarna de partijen alsnog voor de rechter zijn komen te staan.

Deze rechter wil vervolgens – simpel gezegd – graag van de Hoge Raad weten hoe hij in dit soort gevallen moet omgaan met een vordering tot vergoeding van de gemaakte proceskosten.

Beslissingen Hoge Raad

De Hoge Raad geeft een aantal regels die specifiek gelden voor het kort geding bij de rechtbank. Deze regels gaan in tegen één regel uit het procesreglement[1], namelijk de regel dat de rechter geen kostenveroordeling uitspreekt als iemand zijn zaak op tijd intrekt. Deze regel moet daarom in kort gedingen voor de rechtbank niet meer worden toegepast.

De Hoge Raad beseft zich echter dat deze regel uit het procesreglement tot nu toe vaak tot gevolg zal hebben gehad dat mensen/bedrijven zoals B tevergeefs een proceskostenveroordeling hebben gevraagd. Ook is goed mogelijk dat die vordering achterwege is gelaten, omdat het kansloos zou zijn.

Als tegemoetkoming formuleert de Hoge Raad een tijdelijke regel op grond waarvan alsnog een proceskostenveroordeling kan worden gevraagd. Binnen drie maanden na het arrest kan alsnog een procedure worden begonnen om ervoor te zorgen dat de wederpartij (die een eerder kort geding heeft ingetrokken) alsnog in de gemaakte proceskosten wordt veroordeeld.

Uw situatie

Bent u eens door uw wederpartij in kort geding gedagvaard en heeft uw wederpartij dat kort geding later weer ingetrokken? Dan kunt u misschien toch nog (een deel van) uw proceskosten terug krijgen. U hebt tot 3 september 2016 de tijd om naar de rechter te gaan, dus wacht niet te lang. Als er al een procedure loopt, hebt u de mogelijkheid om uw eis te verhogen of een tegeneis in te dienen.

[1] Het procesreglement bevat afspraken die door rechters onderling zijn gemaakt en waar zij zich aan houden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar