Herstel van gebrek in inschrijving

Leestijd 2 minuten

Aanbesteder moet indien mogelijk inschrijver kans geven gebrek te repareren

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ook bij het indienen van een inschrijving op een aanbesteding kan iets fout gaan. Een gebrek, bijvoorbeeld een ontbrekend bewijsstuk, hoeft niet direct fataal te zijn en tot uitsluiting te leiden. Soms is de aanbesteder bevoegd de inschrijver gelegenheid tot herstel te bieden. Uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland  blijkt dat als er een bevoegdheid bestaat om een inschrijver in de gelegenheid te stellen een gebrek te repareren, de aanbesteder daarvan gebruik moet maken.

Oordeel rechtbank

Het gaat in deze zaak om de aanbesteding van werkzaamheden aan het spoor. Als gunningscriterium geldt ‘de economisch meest voordelige inschrijving’. De inschrijver krijgt een fictieve korting op de inschrijfsom, die wordt bepaald op basis van de trede van de inschrijver op de CO2-prestatieladder. Om voor de fictieve korting in aanmerking te komen moet hij bij inschrijving een zogenaamd CO2-bewustcertificaat indienen, zowel zijn eigen certificaat als dat van eventuele onderaannemers. Dit was een van de inschrijvers vergeten. Hij kreeg daarom van de aanbesteder geen fictieve korting op de inschrijfsom. De voorzieningenrechter oordeelt dat het ontbreken van het CO2- bewustcertificaat een gebrek is dat zich leent voor herstel. Volgens de voorzieningenrechter is dit niet slechts een bevoegdheid van de aanbesteder, maar tevens een verplichting. Als de aanbesteder geen gelegenheid tot herstel zou bieden, zou hij de opdracht gunnen aan een aannemer die ongeveer € 3.000.000,- duurder is. Dat is volgens de voorzieningenrechter in strijd met de doelstelling van een aanbesteding om de concurrentie te bevorderen, zodat de aanbesteder de beste prijs/kwaliteit krijgt.

Les voor de praktijk

De boodschap voor aanbesteders is duidelijk: wees geen dief van eigen portemonnee. Als er een bevoegdheid bestaat om een inschrijver gelegenheid te bieden een gebrek in de inschrijving te herstellen, maak daarvan dan gebruik.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar