Het werk vertoont gebreken. Wat nu?

Leestijd 3 minuten

Het komt helaas toch wel eens voor. Je laat een werk realiseren door een aannemer. Vervolgens blijkt dat er gebreken zijn. De vraag is dan: wat te doen?

Hoofdregel is dat, ervan uitgaande dat de aannemer aansprakelijk is en het gebrek nog hersteld kan worden, je de aannemer in gebreke stelt. Dat wil zeggen: een termijn geeft om alsnog correct na te komen. Doet de aannemer dat dan niet, dan raakt hij in verzuim en wordt hij schadeplichtig.

Wat je dan in de praktijk nogal eens ziet gebeuren, is dat de opdrachtgever een deskundige inschakelt. Die deskundige geeft dan aan wat de gebreken zijn en hoe die hersteld moeten worden. Dat rapport wordt dan bij de ingebrekestelling gevoegd en hij wordt in de ingebrekestelling gesommeerd volgens dat rapport te herstellen.

Zo ook in het geval van de opdrachtgever in de zaak die ik nu bespreek. Ook deze opdrachtgever had een werk laten realiseren dat gebreken vertoonde. Hij schakelde een deskundige in. Die schreef een rapport. Vervolgens sommeerde hij de aannemer tot herstel conform dat rapport (rapport A) over te gaan.

Die aannemer wilde wel herstellen, maar niet conform rapport A. Hij wilde op een andere manier herstellen die, het zal u niet verbazen, wat goedkoper was.

Vergoeding

De opdrachtgever hield echter vast aan herstel conform rapport A. Omdat de aannemer niet wilde herstellen conform rapport A, vond de opdrachtgever dat de aannemer in verzuim was. Daarom vorderde hij van de aannemer schadevergoeding (de kosten van herstel volgens rapport A).

Wat vindt het Hof, denkt u? Nou, die vond allereerst dat het aan de aannemer is om de wijze van herstel te bepalen, als het maar wel naar de eisen van goed en deugdelijk werk gaat en conform de overeenkomst. Het is dus niet de opdrachtgever die bepaalt hoe de aannemer herstelt.

Geen verzuim

De aannemer had, zo stelde het Hof vast, herstel aangeboden. Voor het Hof stond niet vast dat dit herstel niet deugdelijk was. Dat de aannemer niet had hersteld, kwam omdat de opdrachtgever hem niet toeliet. Daarmee was de aannemer niet in verzuim volgens het Hof. En zonder verzuim geen schadeplichtigheid.

De opdrachtgever kreeg daarom helemaal niets. Geen cent. Is dat een redelijke uitkomst? Dat er gebreken zijn staat immers niet ter discussie en de aannemer hééft natuurlijk kosten bespaard door geen herstel uit te voeren volgens rapport Z. Moet hij dan niet op zijn minst nog wel de door hem bespaarde kosten betalen aan de opdrachtgever?

Niet dus. De wet biedt daarvoor ook geen aanknopingspunten. De opdrachtgever had het allemaal net even wat anders moeten aanvliegen. Bijvoorbeeld door in de ingebrekestelling gewoon aanspraak te maken op “herstel naar de eisen van goed en deugdelijk werk en conform de overeenkomst”, om de wijze van herstel vervolgens aan de aannemer te laten, in plaats van de wijze van herstel voor te schrijven.

Gerechtshof Den Bosch, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:534

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar