Iedere seconde werken voor je geld. Of niet?

Leestijd 4 minuten

Zoals dat plat gezegd wordt ‘werken wij voor ons geld’. Dat ‘werken voor ons geld’ is op zich een logische uitdrukking. Echter, vanuit juridisch perspectief kun je toch discussies krijgen over de vraag hoe dat werken en geld zich tot elkaar verhouden.

Normaal gesproken word je als werknemer in feite per uur betaald, althans dat is meestal de bedoeling. Moet je, om je uurloon te krijgen, elke seconde van dat uur werken?

Smartphone op je werk

In deze moderne tijd  zijn veel mensen verknocht aan hun smartphones en die smartphones vragen tijd en aandacht. De overheid waarschuwt inmiddels voor gebruik van smartphones in de auto's. Dat de meesten van ons gedurende het werk een smartphone bij zich hebben en ook af en toe reageren op een bericht, zal niemand vreemd voorkomen. Maar in de periode dat een bericht wordt verstuurd, wordt er niet gewerkt.

Ook hier zullen we, zoals dat vaak in het arbeidsrecht het geval is, moeten terugvallen op ‘common sense’. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de werknemer gedurende werktijd zo veelvuldig die smartphone gebruikt dat je je de vraag kunt stellen of er nog gewerkt wordt. Tegelijkertijd kun je als werkgever niet elke seconde de werknemer controleren; een sms’je tussendoor moet ook weer kunnen.

In een zaak die recentelijk gepubliceerd werd moest de kantonrechter iets vinden van een situatie waarbij een werknemer in een periode van zes en halve maand 1255 whatsapp berichten heeft verzonden. Deze aantallen waren de kantonrechter iets te gortig en de kantonrechter bleek gevoelig voor het argument van de werkgever dat voor de periode dat de werknemer bezig was met whatsappen geen loon hoefde te worden betaald.

De vraag die vervolgens ontstaat is hoeveel tijd gemoeid zou zijn met het versturen en verzenden van deze berichten. Saillant detail is dat het hierbij ging om berichten die kunnen worden betiteld als liefdesberichten. De werkgever stelde zich op het standpunt dat zulke berichten meer tijd in beslag nemen dan puur het typen en lezen van berichten alleen; met andere woorden je bent er niet met je kop erbij als je steeds dat soort berichten wisselt en dat kost meer tijd dan alleen typen. De kantonrechter was kennelijk gevoelig voor dit argument en rekende uit dat een dergelijke whatsapp bericht gemiddeld tweeënhalf tot 3 minuten heeft gekost waardoor een rekensom kon worden gemaakt van het loon dat de werknemer ten onrechte heeft ontvangen.

Geen arbeid, geen loon

Hoewel deze zaak inmiddels de landelijke media heeft gehaald is de juridische lijn niet zo ingewikkeld. Het arbeidsrecht kent de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Dat sommige mensen het op dat punt nog bonter maken blijkt bijvoorbeeld uit een eerdere uitspraak van 2013 van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden waarin een werknemer deed alsof hij alvleesklierkanker had en maandenlang loon heeft ontvangen terwijl hij niet ziek was. Ook dat is een zuiver voorbeeld van ‘geen arbeid, geen loon’. Dit is in mijn beleving nog erger dan de werknemer die net iets te veel tijd besteedt aan zijn vriendin door die whatsapp conversaties.

Bottom line is dat, zoals dat vaak in het arbeidsrecht het geval is, het uiteindelijk gaat om goed werkgeverschap en goed werknemerschap en dus om ‘normaal’ met elkaar omgaan. Dat een werknemer een sms bericht stuurt gedurende werktijd is iets dat onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en niet direct negatieve invloed hoeft te hebben op de werkprestaties. Echter, er is  een grens en de meeste werknemers die hun gezond verstand gebruiken kunnen heel goed aanvoelen waar die grens ligt. Op je werk, moet je je met je werk bezig houden en daar ligt je focus als werknemer zijnde.

Vooral voor degene die gevoelens van verliefdheid koestert toch wel een advies om ratio te laten prevaleren en de liefkozende berichten tot een minimum te beperken, althans gedurende werktijd. Een andere tip, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, is om te proberen met elkaar zoveel mogelijk in persoon te communiceren in plaats van te chatten of te sms’en.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar