Ik wil mijn Mercedes

Leestijd 3 minuten

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd nieuwsberichten gelezen over Vroom & Dreesmann die in een discussie verwikkeld is geraakt met de werknemers over de aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. De discussie over de eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden is juridisch minder ingewikkeld dan het lijkt. Uiteindelijk is het een feitelijk oordeel.

De Hoge Raad heeft hierbij als handvat een drietrapsraket gegeven:

  1. Heeft de werkgever aanleiding kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?;
  2. Is dat voorstel redelijk? ;
  3. Kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer gevergd worden?

De rechter beslist

Het voorgaande betekent dat geen enkele arbeidsrechtadvocaat  u een  eenduidig antwoord op deze vraag kan geven. Uiteindelijk hebben de juristen die als rechters werken het voor het zeggen en zijn hier vrij in. Overigens, Vroom & Dreesmann heeft in het desbetreffende kort geding ongelijk gekregen. De vraag is uiteraard wat nu in hoger beroep zal worden beslist.

Mercedes vs minibus

Ik besloot deze blog te schrijven omdat ik laatst een uitspraak las van het gerechtshof in Den Haag waarbij onder andere als primaire arbeidsvoorwaarde een afspraak was gemaakt dat de werknemer van een vervoersbedrijf, in de functie van taxichauffeur, in een personenauto Mercedes zou rijden.

Ik vond het wel vermakelijk om te lezen dat bij indiensttreding een werknemer dat als  arbeidsvoorwaarde bedenkt.

Na verloop van tijd verzocht de werkgever de desbetreffende werknemer om in een minibusje te rijden in een ander soort vervoer. Dat was echter niet de bedoeling meende de werknemer. Hij hield vast aan zijn personenauto Mercedes. Eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat de werknemer aan zijn vurige wens in een Mercedes te rijden als reden had opgegeven de aanwezigheid van bepaalde gezondheidsklachten. Ik wist niet dat een rijderstoel in een Mercedes zoveel beter is voor je gezondheid dan een rijderstoel in een minibusje. Ik rijd een Peugeot, dus ik hoop op het beste wat mijn gezondheid betreft.

Oordeel hof

Het hof in deze zaak oordeelde uiteindelijk dat de werknemer als zijn arbeidsvoorwaarde heeft bedongen uitsluitend in een Mercedes personenauto te rijden. Dat was dus gewoon de bedongen arbeid en kon niet zomaar worden gewijzigd.

Het hof komt vervolgens in dezelfde discussie die bij Vroom & Dreesmann heeft gespeeld, namelijk of de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan wijzigen. Wat zou inhouden dat de werknemer ook in het minibusje zou moeten rijden. Het hof overweegt dan ook dat er best redenen kunnen zijn op basis waarvan de werkgever de bedongen arbeid kan wijzigen. Voor de werkgever gaat het in die belangenafweging mis nu de aanpassing van de arbeidsovereenkomst niet alleen de auto betrof maar ook arbeidsomvang en daarin was de werkgever in de beleving van het hof niet bezig met een redelijk voorstel. De vraag of een werknemer kon worden gescheiden van zijn geliefde Mercedes bleef min of meer onbeantwoord.

Men zegt dat je rijkdom niet kunt waarderen als je nooit armoe hebt gekend. In het arbeidsrecht komt daar een vervolgzin bij: Maar als je één keer rijkdom hebt gekend zul je onder geen enkel beding daar afstand van nemen.

Reacties

  1. Leuk blog! Jij neemt de lezer mee, door te schrijven vanuit een persoonlijke invalshoek en in gewone mensentaal. Werkt erg verfrissend tussen de gebruikelijke Wichtigtuerei met archaïsch jargon, waarmee advocaten vooral indruk willen maken op elkaar.

    Jan op vrijdag 10 april 2015 09:10

  2. Interessant

    Robin Manuel op zondag 09 augustus 2015 18:30

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar