Ingebrekestelling cruciaal

Leestijd 2 minuten

Als er gebreken zijn aan het door de aannemer gerealiseerde werk, dan dient die aannemer (uitzonderingen daargelaten) in gebreke te worden gesteld. Met andere woorden: hem moet een redelijke termijn worden gegeven om die gebreken weg te nemen.

Neemt de aannemer de gebreken binnen de gestelde redelijke termijn niet weg, dan is hij in verzuim. De opdrachtgever kan dan – bijvoorbeeld - de aannemingsovereenkomst ontbinden en het herstel door een ander uit laten voeren, op kosten van die eerste aannemer.

In de uitspraak die ik hier bespreek, ging het om een onderaannemer die een troffelvloer had aangebracht in een cellencomplex. Die vloer vertoonde gebreken. De hoofdaannemer had de onderaannemer – zoals het hoort – in gebreke gesteld. De termijn die hij de onderaannemer gaf om de gebreken te herstellen was echter wel wat aan de korte kant: twee dagen.

De onderaannemer herstelde de gebreken niet binnen die twee dagen. Daarop ontbond de hoofdaannemer de overeenkomst en vorderde zij vervolgens schadevergoeding van de onderaannemer.

Die onderaannemer betaalde niet en er volgde een arbitrageprocedure. Arbiters oordeelden daarin dat zij de gestelde termijn van twee dagen veel te kort vonden. Nu de onderaannemer dus geen redelijke termijn was geboden voor herstel, was die onderaannemer ook niet in verzuim komen te verkeren.

Dat laatste betekende dat de hoofdaannemer ook niet kon ontbinden én geen recht had op schadevergoeding. Arbiters merkten de - onterechte - ontbinding daarentegen aan als een opzegging.

Een opzegging is in de regel niet zo voordelig voor opdrachtgevers: zij moeten dan namelijk (volgens de wet) de voor het gehele werk geldende prijs betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. Dat kan dus prijzig worden.

Een tip: een ingebrekestelling is, zoals ook weer uit deze uitspraak blijkt, een cruciaal stuk. Het is een belangrijke “piketpaal” in de (juridische) discussie. Win daarover dus altijd even juridisch advies in!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar