Inhouding 10% bij faillissement?

Leestijd 2 minuten

Onlangs oordeelde een arbiter over de vraag of een beding in de algemene voorwaarden, op grond waarvan bij faillissement van de aannemer 10% van de aanneemsom mocht worden ingehouden, stand kon houden.

De (curator van de) inmiddels gefailleerde aannemer vond van niet. Die curator wees op de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage waaruit naar voren komt dat voor het gemis van garanties vanwege een faillissement percentages van 1% à 1½ % van de aanneemsom worden toegewezen.

De opdrachtgever beriep zich er echter op dat die 10% gewoon in de algemene voorwaarden stond, dus onderdeel uitmaakte van de overeenkomst, en dat hoofdregel in Nederland is dat overeenkomsten worden nagekomen (pacta sunt servanda).

Arbiter was duidelijk: ook hij vond dat de hoofdregel hier de doorslag geeft: pacta sunt servanda. Die 10% mocht dus gewoon worden ingehouden.

Bij wijze van laatste strohalm beriep de curator zich er nog op dat de 10%, een algemene voorwaarde, onredelijk bezwarend was en dus vernietigbaar. Voorts vond de curator de 10% inhouding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Arbiter ging daar allemaal niet in mee.

Een tip voor opdrachtgevers: zet in je contracten met de aannemer dat je, in geval van faillissement, 10% van de aanneemsom mag inhouden. Een faillissement van de aannemer is vervelend genoeg: dit kan de pijn wat verzachten. Voor advies over een dergelijke bepaling kunt u contact met PlasBossinade opnemen.

Raad van Arbitrage, 20 juli 2016, geschilnummer 35.619

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar