Inkeren: met een belastingadviseur of met een advocaat?

Leestijd 3 minuten

De belastingplichtige die een fiscale scheve schaats heeft gereden kan tot 1 juli aanstaande zonder boete zijn zonden opbiechten bij de Belastingdienst en onjuist ingediende aangiften vrijwillig verbeteren. De tijdelijke inkeerregeling geldt in alle gevallen waarin onjuist aangifte is gedaan. De regeling is dus niet alleen bedoeld voor spaarders met buitenlands verzwegen vermogen. De enige voorwaarde om zonder boetes in te keren is dat de Belastingdienst de belastingplichtige nog niet op het spoor is.

Bankgeheim

Inmiddels is in Europa het bankgeheim bijna ten einde. Luxemburg heeft onder druk van de EU ingestemd met afschaffing van het bankgeheim in 2015. Zwitserland heeft recent een verklaring getekend waarin de uitwisseling van informatie op automatische basis wordt vastgelegd.

In de praktijk blijken Luxemburgse en Zwitserse banken graag af te willen van hun Nederlandse cliënten met buitenlands gestald vermogen en verwijzen deze cliënten onder andere door naar Nederlandse belastingadviseurs. Daaraan zijn echter risico’s verbonden, als gevolg van de toepasselijkheid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft).

Melding in het kader van de Wwft

De Wwft heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden en legt verplichtingen op aan verschillende dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden bij Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Wanneer een belastingplichtige een belastingadviseur raadpleegt over de inkeerregeling, hoeft de belastingadviseur geen melding te doen bij het FIU. Staat de belastingadviseur de belastingplichtige vervolgens bij in verband met de inkeerregeling en kan de belastingadviseur niet vaststellen dat het alsnog op te geven inkomen of vermogen afkomstig is uit een legale bron, dan zal de belastingadviseur een melding van een ongebruikelijke transactie moeten doen bij het FIU. Doet de belastingadviseur dat niet dan pleegt de belastingadviseur zelf een strafbaar feit. De belastingadviseur mag een gedane melding bij het FIU niet meedelen aan de inkerende belastingplichtige.

De belastingplichtige kan dus, zonder dat hij dat weet, meewerken aan een melding bij het FIU door diens belastingadviseur. De belastingplichtige loopt daarbij het risico dat alsnog een strafrechtelijk onderzoek tegen hem wordt gestart. Advocaten hebben, anders dan belastingadviseurs, een wettelijk verschoningrecht en zijn verplicht tot geheimhouding (vanwege de procesvrijstelling opgenomen in de Wwft). Advocaten mogen dus in geval van inkeer niet overgaan tot het verstrekken van gegevens aan derden.

Verschil belastingadviseur en advocaat

Het maakt dus behoorlijk verschil of een belastingplichtige zich tot een belastingadviseur of een advocaat wendt. Je zou dan ook denken dat Luxemburgse en Zwitserse banken hun aanstaande ex-cliënten wijzen op de verschillen zodat een belastingplichtige zelf de afweging kan maken tot wie hij zich wendt. Dat is immers wel zo zorgvuldig. Uit de praktijk blijkt niet dat de Luxemburgse en Zwitserse banken op dit punt hun cliënten goed voorlichten. De belastingplichtige die nu nog wil inkeren, is dus op dit punt een gewaarschuwd mens.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar