Inkomensbeleid via subsidies, aanbestedingen of Wet normering topinkomens

Leestijd 3 minuten

Sommige gemeenten vinden dat bestuurders van gesubsidieerde zorg- of welzijnsorganisaties (te) veel verdienen: gemeentelijke subsidies zijn niet bedoeld voor topinkomens. Daarom schrijven gemeenten soms in hun subsidieverordening of bij de verlening van subsidie een maximumsalaris voor van bijvoorbeeld de Balkenende-norm (circa € 193.000,-). Bij overschrijding van die norm wordt de subsidie verminderd met het bedrag dat daarboven aan bezoldiging wordt uitbetaald.

Zo ook in de gemeente Eindhoven, waar twee bestuurders van een instelling voor verslavingszorg (met inkomens van respectievelijk € 236.000,- en € 218.000,-) te maken kregen met artikel 16 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Eindhoven. Daarin was een maximum salaris vastgesteld op circa € 193.000,-, wat dus leidde tot een korting op de subsidie. De instelling voor verslavingszorg vocht deze korting op de subsidie aan bij de bestuursrechter en belandde uiteindelijk bij de Raad van state.

De Raad van State oordeelde op 25 juni 2014  kort en krachtig dat subsidievoorwaarden niet betrekking mogen hebben op de bezoldiging van bestuurders. Uiteraard kunnen aan een subsidie voorwaarden worden verbonden, maar die voorwaarden mogen slechts zien op het doel van de gesubsidieerde activiteit of op de wijze waarop de gesubsidieerde activiteit worden gericht. Inkomenspolitiek heeft daarmee helemaal niets te maken. Het voeren van inkomenspolitiek is geen taak van een gemeente.

Wet normering topinkomens

Lokale inkomenspolitiek is overigens sinds 1 januari 2013 juridisch gezien niet meer nodig. Vanaf die datum geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De WNT regelt de maximum bezoldiging voor topfunctionarissen van publieke en semipublieke instellingen. Daaronder vallen ook instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit subsidie ontvangen (kort gezegd: gedurende minimaal drie jaren €500.000,- subsidie per jaar, waarbij die subsidie minimaal 50% van de totale inkomsten uitmaakt). De maximale bezoldiging als gevolg van de WNT bedraagt voor 2014 € 230.474,-.

Inkomenspolitiek via aanbestedingen?

De WNT wordt niet gehandhaafd door gemeenten, maar door de Minister. Er gaan stemmen op om bij aanbestedingen in sectoren waarop de WNT van toepassing is (bijvoorbeeld zorg en welzijn) criteria op te nemen met betrekking tot het inkomen van topfunctionarissen. Of dit juridisch wel door de beugel kan is nog onzeker. Hierover is nog geen rechtspraak.

Juridisch voegt dat misschien niet heel veel toe (de WNT geldt toch wel), maar efficiënt is het wellicht wel.

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact met mij opnemen. Voor vragen over de WNT helpt Marijn Nuijens u graag en voor  vragen over aanbestedingen kunt u terecht bij Arthur van Heeswijck.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar