Intrekken slapende bouw-omgevingsvergunning

Leestijd 2 minuten

In mijn blog van 7 maart 2017 schreef ik over het intrekken van slapende bouw-omgevingsvergunningen. De wet maakt dat mogelijk als de bouw minimaal 26 weken stil heeft gelegen. Daarover is in de stad Groningen veel te doen. B&W hebben besloten circa 25 - volgens hen -  slapende bouwvergunningen in te trekken. Het gaat om oudere bouw-omgevingsvergunningen voor projecten – voornamelijk onzelfstandige jongerenhuisvesting – die niet meer passen in het gemeentelijk beleid en waarvan met de bouw nog niet is begonnen.

Kan dat zomaar? Nee, niet zomaar. B&W zullen in de eerste plaats grondig moeten aantonen dat de bouw inderdaad 26 weken heeft stilgelegen. Als er tussentijds bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden, is intrekking niet mogelijk.

Als er 26 weken niet is gebouwd kunnen B&W de vergunning intrekken als de vergunninghouder niet aannemelijk weet te maken dat hij op korte termijn met de bouw gaat beginnen.

Kan de vergunninghouder wel hard maken dat hij snel begint met de bouw, dan kan intrekking nog steeds, maar aan zo’n intrekkingsbesluit moet dan wel een gedegen belangenafweging ten grondslag liggen. De belangen van de gemeente – handhaving van het gemeentelijk jongerenhuisvestingsbeleid – en de belangen van de vergunninghouder worden tegen elkaar afgewogen. Daarbij is ook van belang waarom er 26 weken – of langer – niet is gebouwd.

Tegen een intrekkingsbesluit kan gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Of dat zin heeft, is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Het verdient in ieder geval wel aanbeveling om eens heel kritisch te kijken naar de vraag of er gedurende 26 weken echt helemaal niets gebouwd is en naar de door de gemeente toegepaste belangenafweging.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar