Is zorgverzekeraar aanbestedende dienst?

Leestijd 2 minuten

Vereniging Zorgverzekeraars Nederland en Achmea mengen zich in strijd over status van zorgverzekeraar als aanbestedende dienst

Op 19 juni van dit jaar oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat CZ als zorgverzekeraar een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet. Dit vonnis heeft een grote schok teweeg gebracht bij zorgverzekeraars. Als het oordeel van de voorzieningenrechter juist is, zullen de inkoopprocedures van zorgverzekeraars in het vervolg conform de procedureregels van de Aanbestedingswet moeten worden aanbesteed. CZ heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. De Vereniging Zorgverzekeraars Nederland, die tot doel heeft de belangen van aangesloten zorgverzekeraars te behartigen, en Achmea willen zich in het debat mengen. Is dit mogelijk, ook al zijn zij geen partij in het oorspronkelijke geschil? Het Gerechtshof Den Bosch heeft inmiddels op dit punt uitspraak gedaan.

Oordeel hof

Het hof overweegt dat het vonnis van de Voorzieningenrechter alleen de partijen bij die uitspraak bindt; dat zijn de klagende zorgaanbieder en CZ. Toch is het hof van oordeel dat niet alleen CZ, maar ook de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland en Achmea belang hebben bij een spoedige beslissing in hoger beroep. Ook zij hebben behoefte aan duidelijkheid over de status van zorgverzekeraars. Aannemelijk is volgens het hof dat ook zorgverzekeraars die geen partij zijn in het geschil, hun inkoopprocedures zullen afstemmen op de uitkomst van het hoger beroep in de zaak tussen CZ en de klagende zorgaanbieder. Het hof oordeelt dan ook dat de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland en Achmea voldoende belang hebben om in de procedure tussen CZ en de klagende zorgaanbieder te worden toegelaten. Het eindarrest valt in het najaar te verwachten.

Interventie bij aanbestedingsgeschillen vaak mogelijk

Inmenging in een procedure door een buitenstaander – met een duur woord ‘interventie’ genoemd – komt bij aanbestedingsgeschillen vaak voor. Als een derde bezwaar heeft tegen het voornemen van een aanbesteder om een opdracht aan uw onderneming te gunnen, hoeft u niet langs de zijlijn toe te kijken. U kunt zich in een procedure actief in het debat mengen en uw eigen standpunt kenbaar maken.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar