Je maintiendrai, althans Drenthe maintiendra

Leestijd 2 minuten

Veel gemeenten (en provincies) hebben een handhavingsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld hoe en wanneer handhavend wordt opgetreden (Eerst waarschuwen? Dwangsom? Hoe hoog?) of wanneer juist van handhavend optreden wordt afgezien en wordt gedoogd. Onderdeel van dat beleid is vaak dat niet wordt gehandhaafd, als er sprake is van concreet zicht op legalisatie.

Dat doet zich voor als er bijvoorbeeld wel een overtreding is (bijvoorbeeld een bedrijf draait zonder vergunning), maar aannemelijk is dat die vergunning op korte termijn zal worden verleend (bijvoorbeeld omdat het ontwerp daarvan al ter inzage heeft gelegen). Volgens vaste jurisprudentie hoeft de overheid bij concreet zicht op legalisatie namelijk niet te handhaven. Die regel uit de jurisprudentie is bij veel overheden hoofdregel geworden.

Goed excuus?

Niet bij de provincie Drenthe. De provincie Drenthe had kennelijk het – niet helemaal onjuiste – gevoel dat sommige bedrijven concreet zicht op legalisatie als excuus gebruiken om alvast met activiteiten te beginnen, nog voordat de vereiste vergunning is verleend. Vergunningenprocedures duren namelijk lang, soms heel lang. Bedrijven die zich wel aan de wet houden zouden daardoor worden benadeeld. Daarom staat in het Drentse handhavingsbeleid dat óók bij concreet zicht op legalisatie wordt gehandhaafd, tenzij er heel zwaarwegende belangen zijn die nopen om van handhaving af te zien.

In een al wat oudere uitspraak (van 11 december 2013) , heeft de Raad van State dit beleid goedgekeurd. Dat betekent dus meer ruimte voor overheden om ook bij concreet zicht op legalisatie toch handhavend op te treden. Drentse overtreders zijn gewaarschuwd …

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar