Kan de Belastingdienst erfbelasting navorderen over 1981?

Leestijd 2 minuten

In mijn blog van 24 november 2014 ging ik in op de vraag of onbeperkte navordering van erfbelasting (eerder: recht van successie) mogelijk is. Inmiddels heeft de rechtbank Noord-Holland zich over die vraag gebogen, in het voordeel van de aangeslagen belastingplichtigen.

Zwitsers vermogen

De belastingplichtigen hadden de inspecteur eind 2011 op de hoogte gesteld van hun Zwitserse vermogen. Dat vermogen hadden zij in 1981 geërfd van hun overleden vader en was destijds niet aangegeven in de aangifte voor het recht van successie.

Wijziging termijn

Met ingang van 1 januari 2012 is de Successiewet gewijzigd. De navorderingstermijn van 12 jaar is vervangen door een onbeperkte navorderingstermijn. Eind 2012, toen de belastingplichtigen bezig waren met de inkeerprocedure, kwam de inspecteur met de mededeling op de proppen dat ook aanslagen voor het recht van successie zouden worden opgelegd.

Aldus geschiedde, en de belastingplichtigen wendden zich tot de belastingrechter. Belangrijk onderdeel van het geschil was de vraag of het de inspecteur toestond om nog navorderingsaanslagen op te leggen als gevolg van de opengevallen nalatenschap van vader in 1981.

Verjaard?

De rechtbank constateerde dat de navorderingstermijn in 1993 al was verjaard. De verjaringstermijn zou dus in 2012, volgens de inspecteur, na bijna 19 jaar weer zijn herleefd. De rechtbank vond dat ook wat te gortig. De rechtbank overwoog:

  • uit de gewijzigde letterlijke tekst van de wet volgt niet dat aan de navorderingstermijn onbeperkte terugwerkende kracht is verleend. In de bepaling is opgenomen dat het gaat om het niet vervallen van de bevoegdheid tot navordering. Deze bevoegdheid was voor de belastingplichtigen in 1993 vervallen;
  • uit de parlementaire geschiedenis kan niet worden afgeleid dat bedoeld is onbeperkt terugwerkende kracht te verlenen aan de navorderingsbevoegdheid;
  • terugwerkende kracht van een (fiscale) regeling is uitzondering. In nummers 167 en 168 van de 'Aanwijzingen voor de regelgeving' wordt aangegeven dat wetgeving met terugwerkende kracht uitzondering is en alleen in bijzondere gevallen mogelijk.

Kortom, de rechtbank vernietigde de opgelegde aanslagen voor het recht van successie. Inmiddels is bekend dat de inspecteur hoger beroep heeft ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, dus de procedure wordt vervolgd!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar