Kost wat, heb je ook wat?

Leestijd 2 minuten

Zo af en toe komt het voor dat partners in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden vastleggen dat een van de twee een bepaald geldbedrag krijgt als de relatie wordt verbroken. Dat kan een zakelijke afspraak zijn. Bijvoorbeeld als een van de twee een goedlopend bedrijf heeft en de ander geen enkele aanspraak kan maken op de waarde daarvan of de winsten daaruit.

Soms is de gedachte achter zo’n afspraak echter niet zakelijk en heeft die meer het karakter van een boete. Zo bijvoorbeeld in het geval van een man en vrouw die een affectieve relatie met elkaar hadden en in 2011 een notarieel samenlevingscontract sloten. Daarin stond dat bij het verbreken van de samenleving de man aan de vrouw € 12.000,-- zou moeten betalen voor elk jaar dat ze hadden samengewoond. In 2017 wordt de relatie verbroken en vordert de vrouw € 74.000,-- van de man. Zij legt ter zitting aan de rechtbank uit dat het boetebeding is opgenomen omdat de man een verblijfsvergunning voor een jaar had en zij wilde voorkomen dat hij de relatie zou verbreken als hij na vijf jaren samenwonen een permanente verblijfsvergunning zou hebben gekregen. Ze vertelt dat het bedrag in het boetebeding zo hoog was zodat de man het nooit zou kunnen betalen en altijd bij haar zou blijven. Volgens de rechter was daarmee het karakter van het boetebeding in strijd met de vrijheid om zelf te beslissen omtrent het samenwonen en dus in strijd met de goede zeden en daarom nietig.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar