Landje pik loont…? Niet meer!

Leestijd 3 minuten

De Hoge Raad heeft de vastgoedpraktijk verrast met haar uitspraak van 24 februari 2017 . De uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor zaken waarin verjaring en het verlies van eigendom van grond aan de orde is.

Wat speelt er?

De wet bepaalt dat degene die grond 20 jaren onafgebroken – op ondubbelzinnige én openbare wijze kenbaar – bezit, eigenaar wordt van deze grond (3:105 jo 3:314-2 BW). Dus, verjaring leidt van rechtswege tot verkrijging van de eigendom door de bezitter.

De gedachte van de wetgever was dat de rechtszekerheid werd gediend door de juridische situatie aan te passen aan de feitelijke situatie: recht volgt realiteit!

Tot deze uitspraak kon de nieuwe eigenaar zich veilig weten met deze nieuwe situatie en van de oude eigenaar bijvoorbeeld vorderen dat deze verjaring werd ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.

Verjaarde grond retour

Sinds de uitspraak van 24 februari loopt de nieuwe eigenaar het risico aangesproken te worden door de oude eigenaar op grond van onrechtmatig handelen (6:162 BW) en tot teruglevering van de grond (6:103 BW) of schadevergoeding.

Gevolg: “ verjaringstermijnen” van 25 of 40 jaar

Ook voor deze aanspraak van de oude eigenaar gelden weer verjaringstermijnen.

Zodra de oude eigenaar bekend is met zijn verlies en de persoon van de nieuwe eigenaar, start een termijn van vijf jaren waarbinnen de oude eigenaar zijn schade kan vorderen. De vordering van de oude eigenaar verjaart in ieder geval 20 jaren na het verlies van de eigendom.

Door deze nieuwe “actie” van de Hoge Raad kan een nieuwe eigenaar dus pas na 20 + 5  (25) jaren of na 20 + 20 (40) jaren zeker zijn van zijn nieuwe eigendom.

Bedenkingen

De oorspronkelijke gedachte van de wetgever (recht volgt realiteit) wordt “uitgesteld”: van 20 naar maximaal 40 jaar.

En wat gebeurt er als de grond, voor het verlopen van de nieuwe termijnen, door de nieuwe eigenaar wordt verkocht? Ik zie niet dat de koper jegens de oude eigenaar onrechtmatig handelt en van de koper teruglevering kan vragen. Maar hoe zit het met de schadevergoeding? Die hoort ook thuis bij de (oorspronkelijk door verjaring geworden) nieuwe eigenaar en niet bij een koper.

Schade vorderen

Partijen die als gevolg van verjaring grond zijn kwijtgeraakt, kunnen de nieuwe eigenaar aanspreken voor de schade die zij hebben geleden. Zij kunnen schade vorderen in natura (teruglevering van de grond) of in geld (de waarde van de grond). Voor deze vordering geldt wederom een verjaringstermijn! Dus wacht niet te lang en start met inventariseren.

Voor gemeenten kan deze uitspraak behulpzaam zijn in hun strijd tegen “snippergroen” dat vaak wordt ingepikt.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar