Lesje Planschaderecht van de Raad van State

Leestijd 2 minuten

Eigenlijk was het een dertien in een dozijn planschadezaak. De eigenaar van een pand in Warnsveld claimde planschade omdat het nieuwe bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van zijn pand nogal beperkte. ‘Helaas pindakaas’ volgens de gemeente, want die planologische wijziging was al bij de aankoop van het pand voorzienbaar. En bij voorzienbaarheid geen planschade.

Eitje zou je denken. En inderdaad verklaarde de Raad van State op 28 september 2016 in vier alinea’s het beroep ongegrond. Maar de tien pagina’s daarvoor maken het desondanks een heel bijzondere uitspraak. Daarin geeft de Raad van State “gelet op de in de rechtspraktijk levende behoefte daaraan” een zeer uitgebreid overzicht van haar jurisprudentie over een groot aantal thema’s, waarover in planschadezaken vaak wordt gediscussieerd, zoals:

 

 • limitatieve opsomming planschadeoorzaken
 • planvergelijking, maximale invulling en uitzonderingen daarop
 • vergelijken per planologische maatregel
 • flexibiliteitsbepalingen
 • planologisch nadelige situaties
 • causaal verband
 • schade
 • inkomensderving
 • normaal maatschappelijk risico
 • drempel van 2%, “lijn der verwachting”
 • actieve risicoaanvaarding
 • passieve risicoaanvaarding
 • procedurele aspecten

Het gaat te ver om al deze aspecten – die eigenlijk het hele planschaderecht omvatten – te bespreken. Daarom verwijs ik maar naar de zeer lezenswaardige en bondige uitspraak zelf.

Kortom, een must voor iedereen die in de praktijk met planschade te maken heeft.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar