Loonstopzetting bij ziekte: Hoge Raad geeft duidelijkheid

Leestijd 2 minuten

In de rechtspraktijk, maar ook in de literatuur, is vaker de vraag gesteld wat rechtens is in de situatie dat een werknemer een deel van zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. Immers in de praktijk komt het voor dat een werknemer voor een deel arbeidsongeschikt is en voor een ander deel niet. Vervolgens ontstaat over het arbeidsongeschiktheidsdeel discussie over de re-integratie-inspanningen.

Indien de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen kan de werkgever reageren met een inhouding van loon. Echter, de discussie die dan ontstaat is of deze inhouding betrekking kan hebben op het gehele loon of alleen het deel van het loon dat over de arbeidsongeschiktheid gaat. Dat laatste is vrijwel altijd aan de orde bij werknemers die deels arbeidsongeschikt zijn.

Tot nu toe werd hierover verschillend over gedacht, ook onder de rechters zelf. Terwijl het Hof Amsterdam oordeelde dat loonsanctie slechts voor een deel kon worden opgelegd was het Hof Arnhem Leeuwarden van oordeel dat ook bij gedeeltelijke arbeidongeschiktheid de volledige loonsanctie op zijn plaats is in de situatie dat de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie.

Doordat deze discussie zo onduidelijk was en door een aantal rechters verschillend werd beoordeeld heeft de rechtbank Utrecht de Hoge Raad verzocht, via een zogenaamde prejudiciële vraag, duidelijkheid te geven over deze kwestie.

De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat systematisch de juiste gedachte is om bij gedeeltelijke re-integratie algehele loonsanctie toe te passen als daartoe aanleiding bestaat. De ratio van dit artikel, namelijk de werknemers prikkelen mee te werken aan de re-integratie, evenals de uitleg van de wetgever afgeleid uit de wetsgeschiedenis brengen met zich mee dat ook bij gedeeltelijke re-integratie, algehele loonstop kan worden toegepast. Dit indien de werknemer zich niet aan de re-integratie houdt, ook al is er maar sprake van een deel van de re-integratieactiviteiten.  Dit is slechts anders, indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, wat zich uiteraard niet snel zal voordoen.

Als u meer over dit onderwerp wilt weten kunt u contact met mij opnemen of reageren op dit blog. Ik hou u graag op de hoogte van arbeidsrechtelijke ontwikkelingen die interessant zijn.

Reacties

  1. LS,
    Hartelijk dank voor uw duidelijke uitleg. Toch nog een vraag:
    wat als een medewerker volgens bedrijfsarts en (DO)UWV wel geschikt wordt geachte zijn volledige contracturen te voldoen aan reintegratieactiviteiten, maar de medewerker zelf aangeeft niet meer dan 50% dit te kunnen? Is dan een algehele loonstop ook van toepassing, of slechts 50% omdat mw toch nog de helft aan 2e spoorreintegratieactiviteiten verricht?

    Jolanda de Vries op dinsdag 11 augustus 2015 22:37

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar