Meldplicht persoonsgegevens vervallen

Leestijd 2 minuten

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat organisaties vanaf 6 november 2017 niet langer verplicht zijn een melding te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Melden mag nog wel, maar de Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf 6 november 2017 niet meer handhaven op de naleving van de meldplicht. De wijziging in het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft te maken met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) per 25 mei 2018. De AVG zal op dat moment de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) vervangen.

Een uitzondering bestaat voor de verwerking van persoonsgegevens met een bepaald risico. Deze moeten nog wel worden gemeld. Het gaat daarbij om verwerkingen die specifieke risico’s meebrengen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. De meldplicht voor die verwerkingen bestaat uit het kenbaar maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens van de voorgenomen verwerkingen. De Autoriteit kan vervolgens een zogenaamd vooronderzoek doen naar die mogelijk risicovolle verwerkingen.

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens kent een meldplicht voor de verwerking van persoonsgegevens waarop een aantal vrijstellingen van toepassing is. Die meldplicht vervalt wanneer de AVG van kracht wordt. Daarvoor in de plaats komt een registerplicht, die overigens niet voor iedere organisatie geldt. In mijn blog van 6 november 2017 ben ik al ingegaan op het register van verwerkingsactiviteiten en wat deze verandering voor uw organisatie betekent. Met dit nieuwe beleid dat verwerking van persoonsgegevens niet langer hoeft te worden gemeld loopt de Autoriteit Persoonsgegevens dus vooruit op de per 25 mei 2018 komende nieuwe regelgeving op het gebied van privacy.

Het is raadzaam om een inventarisatie te maken van alle persoonsgegevens die uw organisatie verwerkt en om zodoende na te gaan of u persoonsgegevens verwerkt met een bepaald risico die nog wel moeten worden gemeld. Zo ja, dan zult u een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de AVG, wat er gaat veranderen, en hoe u uw organisatie op de komst van de AVG kunt voorbereiden? Lees dan mijn blogs en die van Vivienne Verlinden in onze blogreeks over de komst van de AVG.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar