Nazomer kraakseizoen?!

Leestijd 3 minuten

U denkt misschien: kraken is verleden tijd omdat het strafbaar is sinds 2010. Niets is minder waar, en de maanden augustus en september lijken in de praktijk het uitgerekende moment voor krakers om zich te roeren. Hoewel het Wetboek van Strafrecht (art. 138-139) kraken verbiedt, blijkt de praktijk weerbarstiger. De motieven verschillen van ideëel (“ik wil een mooie filantropische wereld creëren in een leegstaand pand of op een braakliggend terrein”) tot pragmatisch (“ik ga studeren en heb geen geld voor een kamer”) tot principieel (“leegstand zou verboden moeten worden”). Wat het motief ook is, de gevolgen voor de eigenaar zijn niet minder ingrijpend. Zonder recht of titel gebruikt een vreemde zijn pand. Wat is daartegen te doen?

Voorzorgsmaatregelen

Allereerst: voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Dus maatregelen om kraken te voorkomen, zijn belangrijk. Dat kan door het pand in gebruik te (laten) houden. Bij gebrek aan eigen gebruik en huurders is gebruik door een derde (zonder vergoeding) soms een “win-win”-situatie. Niet voor niets groeien de leegstandsbeheerders in aantal en omvang. Maar ook beveiliging (camera’s en dagelijks toezicht) bieden uitkomst.

Heterdaad

Waarom dagelijks? Om eventuele ongenode lieden “op heterdaad” te betrappen. Bij een “heterdaadje” kan de politie namelijk direct tot actie over gaan. Slagen de krakers erin zich te settelen en beroepen zij zich op een huisrecht, dan kan de politie niet direct meer optreden, maar zal eerst door het OM aan de krakers de ontruiming van het pand moeten worden aangekondigd. In zo’n aankondiging staat veelal dat de ontruiming zal plaatsvinden binnen acht weken. Daarbij wordt een periode van (minstens) zeven dagen gegeven aan de krakers om een dagvaarding tegen de Staat aanhangig te maken ter voorkoming van de ontruiming. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt afgeweken van die aankondiging. Die bijzondere omstandigheden doen zich in de praktijk volgens het OM weinig voor.

Pino

Herinnert u zich nog de kraker “Pino” die zich achter het doek van Forum Images had verschanst? Een provisorisch aangelegde houtkachel en een brand tengevolge daarvan leidde tot zijn vertrek. Weliswaar met brandwonden maar hij kon het navertellen. 

In die zaak stond al een kort geding gepland bij de burgerlijk rechter omdat er geen actie werd ondernomen door politie of OM. Want dat is het alternatief; de rechter vragen een einde te maken aan de inbreuk op het eigendomsrecht.

Voorlopige voorziening vragen

Als er een spoedeisend belang is bij een ontruiming kan dat in een zogenaamde voorlopige voorziening. Een spoedeisend belang is er bijvoorbeeld als u een huurder heeft of een andere bestemming voor het pand heeft en daarvoor een vergunning is (aangevraagd). Een voorlopige voorziening leidt binnen enkele weken tot een vonnis en veelal tot een ontruiming. Is er geen spoedeisend belang dan biedt een bodemprocedure bij de Rechtbank uitkomst maar die duurt ongeveer zes tot twaalf maanden.

De les is ..?

Houd toezicht: door leegstandbeheer en/of beveiliging.

Is het kwaad al geschied? Doe – ook als het geen “heterdaadje” is – direct aangifte.

Dat alleen blijkt in de praktijk vaak niet voldoende. Een sommatie aan de krakers gevolgd door een voorlopige voorziening biedt dan uitkomst. Soms is er een tussenweg mogelijk en zijn de krakers na een eerste sommatie en het tonen van – bijvoorbeeld – een bouwvergunning of huurovereenkomst bereid vrijwillig te vertrekken.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar