Niet verrekenbare hoeveelheden

Leestijd 2 minuten

Iedereen die in de bouw werkt, kent het begrip “hoeveelheden”. De UAV kennen verrekenbare hoeveelheden (paragraaf 38 lid 1), geschatte hoeveelheden (paragraaf 38 lid 2 UAV) en andere hoeveelheden (paragraaf 38 lid 3 UAV).

Anders dan de naam doet vermoeden, betekent dit laatste dat een afwijking van een niet verrekenbare hoeveelheid bij RAW bestekken tóch wordt verrekend voor zover sprake is van een afwijking van 10% of meer.

Hoe zit dit laatste bij andere bestekken, zoals een STABU bestek? Wat als je daarin bepaalt dat een hoeveelheid niet verrekenbaar is. Wordt dit dan behandeld als een geschatte hoeveelheid (10% regel)? Of als een andere hoeveelheid (verrekening via meerwerk)? Of is het dan ook écht niet te verrekenen?

Arbiters oordelen in de regel dat “niet verrekenbare hoeveelheden”, ook in andere dan RAW-bestekken, moeten worden gezien als geschatte hoeveelheden. Zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 11 december 2014:

“Arbiters merken hierbij op dat het niet verrekenbaar gesteld zijn van een hoeveelheid, zonder de expliciete vermelding van “naar schatting” of “ongeveer” niet afdoet aan het feit dat er sprake is van een door of namens opdrachtgeefster geschatte hoeveelheid.”

Dit was niet de eerste keer dat arbiters tot dit oordeel kwamen. In 2007 en 2011 gaf de Raad van Arbitrage vergelijkbare oordelen. Kort en goed: uitgangspunt is dat niet verrekenbare hoeveelheden eigenlijk altijd worden beschouwd als geschatte hoeveelheden. Wil je dat niet, dan zal dit nadrukkelijk bepaald moeten worden in het bestek.

Raad van Arbitrage voor de Bouw, 11 december 2014, 34.267.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar