Nieuw ontslagrecht niet simpeler, maar anders

Leestijd 4 minuten

De afgelopen weken heb ik in de media mogen lezen dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met ‘eenvoudiger’ ontslagrecht waarbij ook woorden als versoepeling, versnelling of vereenvoudiging werden gebruikt.

De oorspronkelijke gedachte bij de verandering van het ontslagrecht was ingegeven door het creëren van grotere voorspelbaarheid. Het arbeidsrecht mocht geen ‘lawyers paradise’ meer zijn.

Dergelijke gedachten deden mij denken aan Frederik II, Koning van Pruisen (1712-1786) die schijnt een hekel te hebben gehad aan advocaten en rechters. Volgens Frederik II moest de wet zodanig zijn dat rechters die slechts ‘mechanisch’ zouden mogen toepassen. Advocaten mochten slechts feiten vermelden en eventueel bewijs leveren. De uitwerking van deze plannen, ook bekend als Codex Fridericanius, was een grote mislukking. Een idee van voorspelbaarheid in een rechtsgeschil zoals nu door politici wordt bepleit is illusoir.

Opvallend genoeg leeft onder politici, maar ook onder de media het beeld dat het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en meer voorspelbaar wordt. En zelfs de werkgevers lijken daarin te geloven.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de preventieve ontslagtoets bij het UWV af te schaffen. Deze blijft echter wel bestaan. Het enige dat verandert ten opzichte van nu is de rolverdeling tussen het UWV (bedrijfseconomische ontslagen of langdurige ziekte) en de kantonrechter.

Zorgelijk is wel dat geprobeerd wordt de rol van de kantonrechter in te perken. Dit is voor beide partijen, maar zeker voor de werkgevers, geen goed nieuws. Nu heeft de kantonrechter in de praktijk een grote mate van vrijheid en kan in individuele gevallen naar billijkheid beslissen.

En wat dacht u van de mogelijkheid van hoger beroep?

In het huidige systeem is na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (procedure duurt 4 a 5 weken) geen mogelijkheid van hoger beroep aanwezig. Het nieuwe systeem maakt daar een einde aan, wat betekent dat hoger beroep bij het Hof en de Hoge Raad open is. Dit betekent dat een werkgever die succesvol bij de kantonrechter een ontbinding bewerkstelligt geen zekerheid heeft dat daarmee de werknemer werkelijk is ontslagen. Immers, de werknemer kan in hoger beroep (maanden of jaren later) alsnog gelijk krijgen. Hoezo ontslagrecht eenvoudiger?

De zogenaamde transitievergoeding wordt ook ingevoerd. Doordat deze vergoedingen worden gefixeerd en overigens betrekkelijk laag zijn, zal de juridische strijd alleen maar heviger worden. Immers, voor veel werknemers zal het behoud van de baan een ‘alles of niets strijd’ worden, nu compensatie in geld niet echt een aantrekkelijk alternatief lijkt te zijn.

Wat eveneens wordt vergeten, is dat bij ontslagen via het UWV (een zogenaamde kennelijk onredelijke ontslagprocedure) MKB’ers vaak geen vergoeding verschuldigd zijn aan werknemers. Zeker gelet op de strenge jurisprudentie van de Hoge Raad aangaande kennelijk onredelijk ontslag. MKB Nederland is straks verplicht een transitievergoeding verschuldigd, wat voor veel MKB-bedrijven alsnog kostenverhogend zal werken.

Daar komt bij dat een werknemer de mogelijkheid heeft om binnen veertien dagen zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te herroepen. Ook dit zorgt voor onzekerheid bij de werkgevers.

Een punt dat onderbelicht is gebleven, heeft betrekking op wachtgeldregelingen die nu in sommige CAO´s zijn opgenomen. Betekent dit dat straks zowel de wachtgeldregeling als een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemers? Indien dat zo is, zijn de werkgevers straks alleen maar duurder uit ten opzichte van de huidige situatie.

In de CAO kan het UWV straks worden gepasseerd door het instellen van een commissie. Als hiervan op grote schaal gebruik wordt gemaakt, zal een behoorlijke verscheidenheid optreden die per sector kan verschillen.

De gedachte dat alles eenvoudiger zou worden, kan uit deze aanpassingen niet worden afgeleid. De complexiteit zal toenemen.

De Wet  is nu aangenomen. Spreek echter niet langer van versoepeling, vereenvoudiging of voorspelbaarheid. Spreek alleen van 'verandering'.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar