Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Leestijd 2 minuten

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in behandeling. 

Dit wetsvoorstel voorziet in uniformering van regels voor privaatrechtelijke rechtspersonen door een aantal regelingen die nu al gelden voor kapitaalvennootschappen (en soms ook al voor verenigingen en stichtingen met een onderneming) van toepassing te verklaren op (andere) verenigingen en stichtingen.

Aansprakelijkheid bestuurders

Zo wordt in het wetsvoorstel voorzien in de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, ook voor een vereniging of stichting zonder onderneming, bij faillissement van die vereniging of stichting voor het tekort in het faillissement; dit kan aan de orde zijn indien de boekhouding van de failliete rechtspersoon niet aan alle regels voldoet of de jaarrekening van de failliete rechtspersoon niet tijdig bij het handelsregister is gepubliceerd. Vanuit de praktijk is veel kritiek geuit op deze verruiming van aansprakelijkheid voor bestuurders (en mogelijk commissarissen) bij verenigingen en stichtingen zonder onderneming. Dit heeft inmiddels geleid tot een aanpassing van het wetsvoorstel: de aansprakelijkheid zal niet gelden voor onbezoldigde bestuurders en commissarissen van een vereniging of stichting zonder onderneming.

Mogelijke instelling raad van commissarissen

Verder opent het wetsvoorstel de mogelijkheid om evenals bij kapitaalvennootschappen ook bij een vereniging of stichting een raad van commissarissen in te stellen. Uitgangspunt is daarbij dat al wordt aangenomen dat sprake is van een raad van commissarissen in het geval een orgaan van bijvoorbeeld een vereniging enige vorm van toezicht houdt en bepaalde bevoegdheden heeft. Ook al is dit niet hetzelfde toezicht en zijn dit niet dezelfde bevoegdheden die een raad van commissarissen bij kapitaalvennootschappen heeft. Dit kan tot gevolg hebben dat een orgaan van een rechtspersoon dat niet bedoeld is om als raad van commissarissen te fungeren, toch een raad van commissarissen kan zijn en voor de commissarissen een verantwoordelijkheid en daarmee een aansprakelijkheidsrisico met zich brengt. Dit aansprakelijkheidsrisico is zeker gezien de uitbreiding van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van een faillissement van een vereniging of stichting zonder onderneming niet onbelangrijk.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar