Onderlinge afstemming offertes binnen concern verboden?

Leestijd 2 minuten

Een belangrijke doelstelling van de aanbestedingsregels is het bevorderen van de concurrentie tussen ondernemingen. Deze doelstelling wordt doorkruist, als ondernemingen die deel uitmaken van één concern hun offertes afstemmen om zo de kans om de opdracht in de wacht te slepen te vergroten. Kan een aanbesteder die constateert dat de offertes van verbonden ondernemingen niet onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen, de betrokken inschrijvers van deelname aan de aanbesteding uitsluiten? Volgens het Hof Den Bosch niet zonder meer.

Uitspraak Hof Den Bosch

In deze zaak meende de klagende onderneming dat het level playing field was verstoord, doordat de aanbesteder inschrijving door twee ondernemingen die deel uitmaakten van één concern toestond. Bovendien meende zij dat de verbonden ondernemingen daadwerkelijk hun offertes hadden afgestemd. Volgens het hof was dit niet voldoende aannemelijk gemaakt. Bovendien waren in de aanbestedingsstukken geen beperkingen gesteld aan inschrijving door ondernemingen die deel uitmaken van één concern. Zelfs indien onderlinge afstemming aannemelijk was gemaakt, dan nog leverde dit in de ogen van het hof geen grond op voor uitsluiting van deelname aan de aanbesteding.

Wat te doen om verstoring van concurrentie te voorkomen?

Aanbesteders hebben belang bij optimale concurrentie. Maar een algeheel verbod op inschrijving op een aanbesteding door ondernemingen die deel uitmaken van één concern is niet toegestaan (zie dit arrest). Om verstoring van de concurrentie te voorkomen is dit ook niet nodig. Het is voldoende om onderlinge afstemming van offertes te verbieden. Zo nodig kan de aanbesteder inschrijvers vragen schriftelijk te verklaren dat de inschrijving onafhankelijk is opgesteld.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar