Onvoltooide opdracht als referentieproject. Het kan… soms

Leestijd 2 minuten

Ervaringseisen zijn regelmatig onderwerp van geschil. Een onderneming toont door middel van een referentieproject aan dat zij in staat is om een bepaalde opdracht uit te voeren. Een referentieproject heeft betrekking op prestaties in het verleden. Daarom is het niet mogelijk een lopende opdracht als referentieproject op te voeren, toch? Geen regel is zonder uitzondering.

De zaak ging over een openbare aanbesteding van groenonderhoud. Om voor gunning in aanmerking te komen moest de onderneming ervaring hebben met het "uitvoeren en opleveren” van een aantal onderhoudsbestekken. De onderneming die als winnaar uit de bus kwam, had een onvoltooide opdracht als referentieproject ingediend. De onderneming die als tweede was geëindigd maakte daartegen bezwaar en vond dat de aanbieding van de nummer één ongeldig moest worden verklaard.

Het hof overweegt dat bij een referentieproject de nadruk ligt op de uitvoering en voltooiing van een opdracht. In geval van aannemingscontracten eindigt dit meestal in een oplevering. Een lopende opdracht zal daarom meestal niet als referentieproject kunnen dienen. Maar het hof heeft oog voor de bijzondere omstandigheden van het geval. Het gaat om meerjarig groenonderhoud. Groenonderhoud heeft een cyclisch karakter. Het ligt voor de hand dat de opdrachtgever periodiek vaststelt of de opdrachtnemer de werkzaamheden naar tevredenheid uitvoert. Het hof oordeelt dat in dit specifieke geval een referentieproject betrekking kon hebben op een opdracht die nog niet was voltooid, maar waarvoor al wel een tevredenheidverklaring was verstrekt voor een verstreken onderhoudsjaar.

Het oordeel van het hof valt in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval te begrijpen. Maar als uitgangspunt blijft gelden dat een referentieproject betrekking moet hebben op een opdracht die op het tijdstip van inschrijving is voltooid. Daar brengt deze uitspraak geen verandering in.

Hof Den Bosch 19 mei 2015

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar