Over Cool Blue, Bløf en eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Leestijd 3 minuten

Voorafgaand aan de Tweede Kamer verkiezingen presenteerde de satirische website “De Speld” een eigen kieswijzer. Deze kieswijzer was op zichzelf beschouwd al erg grappig. Leuker nog was het dat, om tot te de kieswijzer te worden toegelaten, algemene voorwaarden moesten worden geaccepteerd. De toepasselijke algemene voorwaarden bestonden uit de ‘hermetische poëzie’ van de Zeeuwse band Bløf. Volstrekt onbegrijpelijk.

De satirische vingerwijzing van De Speld is gericht tegen het ondoorgrondelijke taalgebruik dat in algemene voorwaarden normaal lijkt. Nodig is dat niet. Kijk maar eens naar de algemene voorwaarden van Cool Blue. Die algemene voorwaarden blinken uit in helderheid en toch is daarin geregeld wat er – ook voor Cool Blue – geregeld moet worden. Het grootste probleem bij algemene voorwaarden is dat het eigenlijk onmogelijk is om de stortvloed aan voorwaarden die over een gemiddelde contractspartij worden uitgestort te lezen. Zou je als gemiddelde ondernemer alle algemene voorwaarden lezen die je gedurende een jaar accepteert, dan heb je daar 600 uren per jaar voor nodig. Dat is ongeveer een halve fte. Overigens zal dit in de toekomst anders worden. Er zijn op dit moment (online) hulpmiddelen in ontwikkeling die ervoor zullen zorgen dat het beoordelen van algemene voorwaarden een makkie wordt.

In mijn praktijk, als faillissementscurator, krijg ik vaak te maken met discussies over algemene voorwaarden. Deze debatten gaan vooral over het antwoord op de vraag of een, vaak in algemene voorwaarden opgenomen, eigendomsvoorbehoud toepasselijk is. Eigendomsvoorbehoud is de contractuele bepaling die regelt dat de eigendom van een goed pas overgaat op de ‘koper' nadat de koopprijs is betaald. Zolang de koopprijs niet is betaald blijft de verkoper eigenaar, zelfs als afgifte van het goed aan de koper heeft plaatsgevonden.

Deze discussie loopt meestal slecht af voor de verkoper die zich nu juist veilig waande omdat zijn algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud bevat. Vaak stuiten de stellingen van de verkoper af op het gegeven dat de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. Een tweede reden dat een beroep op eigendomsvoorbehoud vaak niet slaagt is dat de zaken waarover het gaat vaak onvoldoende identificeerbaar zijn. De ‘verkoper’ zal moeten bewijzen dat het ding dat hij terug wil halen omdat het zijn eigendom gebleven is: (i) ook daadwerkelijk onbetaald gebleven is en (ii) dat op de levering algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hoe eenvoudig dit ook lijkt, in de praktijk vaak een lastige opgave.

Om te voorkomen dat u in de toekomst in dit soort discussies het onderspit delft heb ik voor u een stroomschema gemaakt. Als dit stroomschema is gevolgd bij het sluiten van overeenkomsten is de kans op winst in een discussie over eigendomsvoorbehoud een stuk groter. Daarmee wordt het gebruik van algemene voorwaarden een stuk effectiever.

Wat ik niet voor u kan uitsluiten is dat u geconfronteerd wordt met onbegrijpelijk geformuleerde algemene voorwaarden van anderen. Misschien moet ik de ontwikkelaars van de algemene voorwaardenchecker vragen of zij een knop wil ontwikkelen waarmee onbegrijpelijk geformuleerde algemene voorwaarden automatisch worden afgewezen. Net als de radio, die een knop heeft waarmee Bløf kan worden ‘weggedraaid’.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar