Papieren aandeelhoudersregister straks echt passé?

Leestijd 2 minuten

Recent is een wetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) om het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren voor besloten vennootschappen (BV's) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV's). Het CAHR moet volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel bijdragen aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en moet de rechtszekerheid in het rechtsverkeer vergroten.

Hoe is het nu geregeld?

Vennootschappen zijn verplicht om bij te houden wie de aandeelhouders in de vennootschap zijn. Dit wordt gedaan via een papieren aandeelhoudersregister. In de praktijk is dit register vaak zoek of niet bijgewerkt, terwijl de informatie van groot belang is voor de rechtszekerheid. Wanneer een BV of een NV slechts één aandeelhouder heeft is de aandeelhouder ook te vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat gaat er veranderen?

Mocht het nu toch zo ver komen dat het CAHR wordt ingesteld, dan wordt daarin alle informatie opgenomen over de aandelen in de vennootschap en de houders van de aandelen. Indien er sprake is van vruchtgebruik op aandelen of een pandrecht op de aandelen zal dit ook in het CAHR opgenomen. In verband met de privacy van deze gegevens mag het CAHR natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk zijn. Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel volgt dat een aantal overheidsinstanties ten behoeve van hun wettelijke taken (zoals de Belastingdienst) inzage kunnen krijgen in het register. Ook notarissen en aangewezen Wwft-instellingen krijgen toegang.

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen de in het CAHR opgenomen informatie inzien voor zover dit informatie over henzelf betreft.

Notaris houdt het register bij

Op grond van het wetsvoorstel lijkt het de notaris te zijn die verplicht is tot aanvullende inschrijving van de hierboven genoemde gegevens in het CAHR. Dit ligt voor de hand omdat in te schrijven informatie afkomstig is uit notariële akten. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) zal de houder zijn van het register. Er wordt hierbij dus aangesloten bij het bestaande proces van inschrijving van notariële akten in de door de KNB gehouden administratie.

Op deze manier zal het centraal gehouden aandeelhoudersregister bijdragen aan de betrouwbaarheid en dus ook bijdragen aan de rechtszekerheid.

Wanneer wordt het register ingevoerd?

Over het wetsvoorstel moet nog gestemd worden in beide Kamers. De invoering van het CAHR zal dus nog wel enige tijd duren, maar dat het register er komt daar twijfelt bijna niemand meer aan. Wij houden u op de hoogte!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar