Pas op met verjaring tijdens garantie!

Leestijd 2 minuten

In de bouw wordt regelmatig gewerkt met garanties en daarbij behorende garantietermijnen. Zie bijvoorbeeld de Woningborg Waarborg- en garantieregeling.

Uiteraard geldt dat, zodra zich een (verborgen) gebrek voordoet binnen de garantietermijn, dat gebrek binnen bekwame tijd gemeld moet worden aan de aannemer.

Er wordt dan wel eens vergeten dat, zodra het gebrek is gemeld, er een verjaringstermijn gaat lopen. Volgens de wet is de verjaringstermijn voor een verborgen gebrek 2 jaar. Zo kan het gebeuren dat de verjaringstermijn verstrijkt, terwijl de garantietermijn nog loopt. Een voorbeeld.

Er is een garantietermijn van 6 jaar. Na 1 jaar vindt de opdrachtgever een verborgen gebrek. Die meldt dat vervolgens binnen bekwame tijd (zeg: 1 maand) bij de aannemer. Dan begint de verjaringstermijn van 2 jaar te lopen.

Doen partijen niets (de aannemer zit stil en de opdrachtgever stuit de verjaring niet), dan is de vordering na 2 jaar verjaard. De aannemer is dan niet meer gehouden tot herstel. Dat de garantietermijn van 6 jaar nog wel loopt, doet daar niets aan af.

U vraag zich wellicht af: kun je het gebrek dan niet gewoon nog een keer melden binnen de garantietermijn? Dat kan niet. Dat oordeelden arbiters onlangs in een uitspraak van 18 april 2016 (geschilnummer 35.401). Verjaard is verjaard, aldus arbiters.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar