Personeel mee laten praten bij faillissement. Is dat de oplossing?

Leestijd 2 minuten

Een grote kop vandaag, 21 juni 2016, in de Volkskrant: “Personeel gaat meepraten bij faillissementskwesties”. Ook het Radio1-journaal heeft een item met een dergelijk onderwerp. Waar gaat dit over?

Vandaag wordt het amendement van de Tweede Kamerleden Recourt en Tanamal ingediend op “Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voortzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuering ondernemingen I), Wetsvoorstel 34 218.

Samengevat komt het oorspronkelijke wetsvoorstel neer op het wettelijk inbedden van de in de praktijk al gebruikte ‘pre-pack’. Kort gezegd een (in beginsel korte) periode voorafgaand aan het uitspreken van een faillissement waarin door een beoogd curator wordt ‘meegekeken’ bij de voorbereiding van een doorstart. Het amendement van de leden Recourt en Tanamal wil twee dingen regelen.

Personeelsvertegenwoordiger

Ten eerste de mogelijkheid van een personeelsvertegenwoordiger als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers. Een goede zaak wat mij betreft, al is het dogmatisch vreemd omdat de werknemers lang niet altijd schuldeiser zijn omdat ‘hun’ vorderingen (meestal) worden afgewikkeld langs de lijnen van de loongarantieregeling.

Rol OR/PVT

Het tweede deel van het amendement ziet op het toekennen van een rol aan de Ondernemingsraad (als die is ingesteld) of personeelsvertegenwoordiging bij de voorbereiding van een dreigend faillissement. Het amendement stelt voor de volgende bepaling in de Wet continuering ondernemingen I op te nemen:

Is bij de door de schuldenaar gedreven onderneming krachtens wettelijke bepalingen een Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging ingesteld, dan verbindt de rechtbank aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, als voorwaarde dat deze Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de voorbereiding van het dreigende faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hier tegen verzet. (….)”

Dit lijkt een sympathieke toevoeging, maar legt vooral de vinger op de zere plek zonder echt een oplossing aan te dragen. Een belangrijk deel van de Nederlandse faillissementen wordt (mede) veroorzaakt door het gebrek aan mogelijkheden om een kapseizend schip weer recht te trekken, door – bijvoorbeeld – flexibele oplossingen voor personeelskosten. De – overigens op zich best te rechtvaardigen – vergoeding die aan werknemers moet worden betaald bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten maakt vaak dat reorganisatie en redding van de onderneming onmogelijk is.


 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar