Plastic zakjes, biobased economy en afval

Leestijd 2 minuten

Het verbod op plastic tassen per 1 januari 2016 zal u niet zijn ontgaan. Op het gebied van het Afvalstoffenrecht gebeurt echter veel meer. Dat heeft te maken met de biobased economy.

Biobased

Een biobased economy is een economie waarin fossiele grondstoffen zoveel mogelijk vervangen worden door groene grondstoffen (biomassa). In een biobased economy bestaat eigenlijk geen afval. Het afval van het ene productieproces is een grondstof voor het andere productieproces. Door blijvend hergebruik van afval worden kringlopen gesloten. Dat we naar een biobased economy gaan is wel duidelijk; de vraag is alleen nog in welk tempo.

Juridisch zijn we nog niet zover. Uw oud papier of glas in de glasbak, is dat nu een grondstof of een afvalstof? Of de kleding die u naar de kringloopwinkel brengt of witgoed (of oude telefoons) die voor hergebruik worden ingezameld? Naast deze voorbeelden van consumptieresiduen, zijn er in de industrie talloze voorbeelden van productieresiduen (bijproducten), bijvoorbeeld in de bouwstoffen- en voedingsmiddelenindustrie.

Afvalstof of grondstof?

De regelgeving en rechtspraak over het onderscheid afvalstof/grondstof is zeer in beweging. Steeds vaker wordt geprobeerd om bepaalde stoffen niet als afvalstof, maar als “grondstof”, “bijproduct” of “einde afvalstof” aan te merken. Dat zijn begrippen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, die zijn uitgewerkt in de rechtspraak. Wat bijvoorbeeld te denken van olierestanten die na een recyclingproces als fluxolie worden geleverd aan de staalindustrie? De Raad van State  was met het bedrijf – en anders dan de Minister – van mening dat hier geen sprake meer was van afval, maar dat voldaan was aan de “end of waste” (einde afvalstof) criteria. De gerecyclede olie had zijn afvalstoffenstatus verloren.

Als een stof juridisch geen afvalstof (meer) is, dan scheelt dat een hoop gedoe en ingewikkelde regels bij vergunningaanvragen, grensoverschrijdend transport en het accepteren, inzamelen en opslaan van deze stoffen.

Voor vragen over afvalstoffen, grondstoffen, bijproducten, consumptieresiduen en einde afvalcriteria – en over het verbod op plastic tassen – sta ik u graag te woord.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar