Private aanbesteding niet over één kam te scheren met overheidsaanbesteding

Leestijd 2 minuten

De Aanbestedingswet heeft een beperkte werkingssfeer. Alleen aanbestedende diensten in de zin van deze wet, zoals de Staat, provincies en gemeenten, zijn aan de aanbestedingsregels gebonden. Aanbesteden is niet voorbehouden aan aanbestedende diensten. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen ook gebruik maken van deze inkooptechniek. In de praktijk wordt dit aangeduid als een ‘private aanbesteding’. Uit vaste rechtspraak volgt dat onder omstandigheden de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht op een private aanbesteding van toepassing kunnen zijn. Uit een recent arrest van het Hof Den Haag blijkt dat een private aanbesteding daarmee nog niet over één kam kan worden geschoren met een overheidsaanbesteding waarop de Aanbestedingswet van toepassing is.

Opnieuw aanbesteden bij ‘wezenlijke wijziging’?

In deze zaak had een stichting onverplicht een aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe woonwijk, in het bijzonder vijf woontorens. Na het sluiten van een overeenkomst met één van de inschrijvers, komt de stichting met zijn wederpartij overeen dat de grond pas hoeft te worden afgenomen, wanneer 70% van de appartementen is verkocht. De overeenkomst wordt hierop aangepast.

Het is een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet niet toegestaan de voorwaarden van een overeenkomst die na een Europese aanbesteding is gesloten ‘wezenlijk’ te wijzigen. Doet de aanbestedende dienst dit toch, dan is sprake van een nieuwe opdracht die met inachtneming van de Aanbestedingswet moet worden aanbesteed. Geldt deze regel nu ook voor een overeenkomst die na een private aanbesteding is gesloten?

Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. De toepasselijkheid van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht op een private aanbesteding brengt nog geen aanbestedingsplicht met zich. Als een overeenkomst als gevolg van de aangebrachte wijzigingen als een nieuwe opdracht moet worden beschouwd, hoeft een private aanbesteder deze opdracht dus niet opnieuw aan te besteden. De partijen die op de oorspronkelijke private aanbesteding hebben ingeschreven, kunnen dit niet afdwingen.

Conclusie

Een private aanbesteder is onder omstandigheden gebonden aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Dit betekent niet dat hij in het keurslijf van de Aanbestedingswet kan worden geperst. In tegenstelling tot aanbestedende diensten staat het een private aanbesteder in principe vrij de voorwaarden van de overeenkomst – met instemming van zijn wederpartij – te wijzigen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar