‘Regeldruk verminderen door Omgevingswet: Eenvoudig Beter?’

Leestijd 3 minuten

Onderdeel van het huidige regeerakkoord is dat het omgevingsrecht vereenvoudigd moet worden. Het kabinet had zich zelfs voorgenomen nog in 2013 te komen met een voorstel voor een Omgevingswet. Inmiddels kunnen we in het zicht van de feestdagen en jaarwisseling vaststellen dat het van een afgerond wetsvoorstel nog niet is gekomen. Wel hebben verschillende toetsversies het licht gezien zodat langzaamaan steeds duidelijker wordt hoe die nieuwe wet er dan uit moet komen te zien.

In de Omgevingswet zullen uiteindelijk circa 15 wetten geheel moeten worden geïntegreerd en delen uit andere wetten overgenomen. We spreken dan niet alleen over de bekende Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar ook over bijvoorbeeld de Wrakkenwet en de Wet kabelbaaninstallaties (wie kent hem nog?). Het uiteindelijke doel is het omgevingsrecht te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen; zo blijkt ook uit de naam van het hiervoor gehanteerde interdepartementale programma ‘Eenvoudig Beter’.

Los van de vraag of dit ambitieuze programma in tijd zal worden gehaald, is de vraag of een nieuwe omgevingswet zal brengen wat we hopen. Natuurlijk wil menigeen minder regeldruk, willen bouwers  snel weten waar ze mogen bouwen en bedrijven willen weten of ze aan milieuregelgeving kunnen voldoen. Zolang wij echter vast willen en blijven houden aan bescherming van ons woon- en leefklimaat, bescherming van natuur(waarden) hoog in het vaandel hebben en bovendien verplicht zijn Europese wet- en regelgeving door te voeren, zal een sterke vereenvoudiging van het omgevingsrecht niet eenvoudig beter blijken. Materieel zal veel niet kunnen wijzigen zodat de kans bestaat dat bestaande regels simpelweg worden ‘vertaald’ of herschikt.

Het werkelijk schrappen van omgevingsregels zou ook wel eens in strijd kunnen zijn met de rechtszekerheid. Als immers minder regels en meer open normen worden gehanteerd, wordt minder zeker wat waar mag worden gerealiseerd. Dat is niet goed voor particulieren (mag er in het uitzicht vanuit mijn te verkopen woning wel of niet worden gebouwd), maar ook niet voor commerciële partijen (mag ik daar mijn bedrijfsactiviteit nu wel of niet ontplooien). Een open en weinig geclausuleerde bestemming geeft veel ruimte aan het bevoegd gezag, maar weinig zekerheid aan derden.

De vraag is of dat alles opweegt tegen ‘minder regels’. Ook de ingezette wetgevingspraktijk meer algemene regels te hanteren levert vaak een schijnzekerheid op en leidt niet zondermeer tot vereenvoudiging. Ook algemene regels moeten worden geïnterpreteerd, gaan samen met meldingen aan het bevoegd gezag en kunnen leiden tot handhaving. Dan misschien toch liever vooraf weten waar je aan toe bent?

Misschien is de winst veeleer te behalen met een andere toepassing van de bestaande regels. We willen immers grofweg hetzelfde materiële beschermingsniveau blijven hanteren. Vervolgens de bestaande regels ‘vereenvoudigen’ kan wel eens een cosmetische operatie blijken. Laten we het bestaande omgevingrecht als uitgangspunt nemen en vervolgens concreet, besluitvaardig, transparant toepassen, met oog voor commercieel initiatief en gevestigde (burger)belangen. Dan is het al snel eenvoudig beter!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar