Relatieve beoordelingssystemen

Leestijd 2 minuten

Wil de echte winnaar opstaan?

Soms moet de inschrijving van de ondernemer die als beste uit de bus is gekomen terzijde worden gelegd, bijvoorbeeld omdat een belangrijk document ontbreekt. Is het in voorkomend geval niet logisch dat de opdracht dan wordt gegund aan de ondernemer die de op één na beste inschrijving heeft gedaan? Niet zonder meer, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Rangordeparadox

Aanbesteders hanteren bij aanbestedingen waarbij EMVI het gunningscriterium is vaak relatieve beoordelingssystemen, vooral voor de vergelijking van prijzen. Hierbij is de score van de ene inschrijver afhankelijk van de prijs van een andere inschrijver (bijv. prijs laagste inschrijver/prijs andere inschrijver x maximaal aantal punten = score). Als in dat geval de ondernemer die met de laagste prijs heeft ingeschreven van de aanbesteding wordt uitgesloten en zijn inschrijving buiten beschouwing wordt gelaten, dan kan dit gevolgen hebben voor de rangorde van de resterende ondernemers. Het kan dan zomaar zijn dat de ondernemer die oorspronkelijk als derde was geëindigd met stip stijgt naar de eerste positie. Hoe moet de aanbesteder hiermee omgaan?

Uitspraak Hoge Raad

In de zaak die bij de Hoge Raad terecht kwam, had de aanbesteder in zijn gunningsleidraad bepaald dat, indien de als eerste geëindigde ondernemer afviel, er geen herbeoordeling zou plaatsvinden. De Hoge Raad oordeelt dat de aanbesteder naar deze bepaling moest handelen. De aanbesteder mocht dus niet de resterende inschrijvingen herbeoordelen en een nieuwe rangorde vaststellen, toen nummer 1 werd uitgesloten. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat handhaving van de uitkomst van de oorspronkelijke rangorde niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, ook niet wanneer uit een herbeoordeling zou blijken dat een ander dan de ondernemer die als tweede is geëindigd de beste inschrijving heeft gedaan!

Best practice

De Hoge Raad heeft zich niet uitgelaten over situaties waarin niets is geregeld over herbeoordeling, wanneer de ondernemer die als eerste is geëindigd alsnog wordt afgewezen. Om discussie te voorkomen doen aanbesteders er verstandig aan deze gevolgen in hun aanbestedingsstukken te bepalen. Nog beter is het om gebruik te maken van absolute in plaats van relatieve beoordelingssystemen. Dit sluit niet alleen het risico op een rangordeparadox uit, maar voorkomt ook het vastlopen van het beoordelingssysteem en verkleint het risico op manipulatieve inschrijvingen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar