Renteswaps in het grootbedrijf

Leestijd 4 minuten

Op 7 juli 2016 schreef ik op deze plaats over het rapport Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB dat door de Derivatencommissie was gepubliceerd. Dat Herstelkader moet een oplossing bieden voor MKB-ers die met onjuiste renteswaps zitten opgezadeld. Dezer dagen zijn de banken doende om zich te voorzien van voldoende personeel om het Herstelkader uit te voeren. Iedere MKB-er met een rentederivaat kan binnenkort hopelijk bericht van de bank verwachten.

Grootbedrijf profiteert niet van Herstelkader

Dat geldt niet voor het grootbedrijf, dat net zo zeer of misschien nog wel erger de neus heeft gestoten met kostbare renteswaps. Kort gezegd, alle bedrijven met een balanstotaal van meer dan € 20.000.000, - vallen buiten de boot van het Herstelkader. Overigens houdt het Herstelkader een maximale schadevergoeding van € 100.000, - in, een bedrag dat niet direct tot de verbeelding spreekt als het om renteswaps van een zekere omvang gaat. Is het grootbedrijf dan helemaal rechteloos? Nee, bepaald niet, zo ervoer het staalbedrijf Kontinex bij het Gerechtshof Den Haag (uitspraak van 14 februari 2017).

Kontinex had in 2006 een balanstotaal van € 46.000.000,- met een omzet van ongeveer € 42.000.000,--. Geen kleine jongen dus. Op initiatief van de Rabobank gaat Kontinex in 2006 een flink aantal renteswapcontracten aan ter dekking van renteverplichtingen op Euribor-leningen (zogenaamde forward starting swaps). Het gaat hier dus om renteswaps die een verplichting tot betaling van vaste rente inhouden, terwijl er nog geen lening (met variabele Euribor-rente) tegenover staat. In 2006 werd uitgegaan van een groeiscenario van Kontinex, met bijbehorende toekomstig mogelijk aan te trekken leningen, vandaar. Vanaf 2010 loopt het mis. Als gevolg van teruglopende business moet Kontinex van de bank activa verkopen en terughuren, hetgeen leidt tot een zeer aanzienlijke verlaging van de kredieten. Dat is mooi, zou je zeggen, maar de in 2006 aangegane renteswapverplichtingen liepen gewoon door en wel op basis van een hoofdsom van zo’n € 20.000.000,-, terwijl de hoofdsom van de leningen nog maar zo’n € 3.500.000,- bedroeg (exclusief een rekening-courantkrediet, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze fluctuerende verplichtingen niet moeten worden afgedekt met een langlopende swap).

In 2011 komt er een voormalige Rabobank-medewerkster bij Kontinex werken en die verklaart dat Kontinex “bedonderd is” door de Rabobank bij het aangaan van de swapcontracten in 2006. Kontinex klaagt bij de bank en stapt vervolgens naar de rechter, met als inzet schadevergoeding voor het feit dat zij met de kostbare en bepaald niet flexibele renteswaps opgezadeld zit en alle daar bijkomende kosten.

Het Hof komt Kontinex een heel eind tegemoet. Het stelt vast dat Kontinex geen professionele cliënt is en dat dit ook op het intakeformulier in 2006 is aangetekend. Kontinex had “in niet mis te verstande bewoordingen” aldus het Hof, moeten worden geïnformeerd over de gevolgen van forward-starting renteswaps en het risico op mismatch tussen het bedrag van de renteswaps en de onderliggende leningen, het feit dat eventueel in rekening te brengen debiteurenopslagen niet zouden worden gedekt door de renteswaps en de bankmarges en de mogelijke gevolgen van een negatieve marktwaarde van de swaps. De in de standaard documentatie vervatte mededelingen waren onvoldoende. Het is nu aan de Rechtbank om de schade te bepalen. Kontinex stelt dat zij met de lagere leningen die zij had een lagere rentelast had gehad – vast of variabel - waar zij niet van kon profiteren vanwege de hoge rentelast verbonden aan de swaps. Hoe hoog de schade is moet nog worden vastgesteld.

Profiteer van gebrek zorgplicht bij bank

Conclusie: ook grote ondernemingen die niet beschikken over een treasury afdeling met bijzondere kennis van zaken kunnen profiteren van een gebrek aan zorgplicht bij de bank bij het aangaan van een op zichzelf complex product als een renteswap. Het is overigens wel noodzakelijk dat er tijdig geklaagd is, opdat de vordering tegen de bank niet vervallen of verjaard is.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar