Renteswaps in het MKB: grijp de strohalm!

Leestijd 2 minuten

De Minister van Financiën heeft op 1 september 2014 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin de stand van zaken op het gebied van rentederivaten in het MKB wordt toegelicht.

Banken moeten renteswap-dossiers herbeoordelen

De Minister bericht dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de banken verwacht dat deze voor het einde van het jaar 2014 een herbeoordeling hebben afgerond van de 17.600 rentederivatencontracten die uitstaan of hebben uitgestaan bij niet-professionele MKB-bedrijven. Bij die herbeoordeling en het vinden van een oplossing in probleemgevallen dienen de banken na te gaan:

  • of de bestaande wettelijke regelingen (zoals nader op een rijtje gezet in de Leidraad die de AFM in februari 2014 publiceerde zijn nagekomen;

  • of het derivaat destijds wel passend is geweest voor de bewuste cliënt;

  • of er een “overhedge” (bedrag swap is hoger dan het bedrag van de lening) is geweest;

  • of de advisering verder adequaat is geweest voorafgaand aan en tijdens de looptijd;

  • of het advies en de contactmomenten met de klant zijn vastgelegd;

  • of in geval van geschillen met de klant een billijke oplossing is gevonden en of gelijke gevallen gelijk zijn behandeld bij het treffen van een regeling.

Banken worden op deze wijze aangespoord om aan gegronde klachten van hun MKB-klanten alsnog tegemoet te komen en zelfs reeds gesloten dossiers te heropenen om te bezien of bij de afwikkeling van een klacht redelijk is gehandeld.

AFM kijkt mee

Voor MKB-bedrijven die geklaagd hebben over hun renteswapcontracten maar nul op het rekest hebben gevonden, maar ook voor hen die er nog geen werk van hebben gemaakt, is het nu dus een uitgelezen moment om (wederom) bij de bank aan de bel te trekken. De bank zal iets met die klachten moeten doen en de kans is aanwezig dat de AFM het dossier tegenkomt in de steekproeven die zij gaat nemen.

Vordering kan verjaard zijn

Er is soms wel een formele hobbel te nemen: vorderingen uit hoofde van fouten van de bank verjaren vijf jaar nadat de benadeelde met de schade en de aansprakelijke partij bekend is geworden. Voorts moet de benadeelde tijdig, dat wil zeggen spoedig nadat hij meent dat de bank is tekortgeschoten, concreet klagen over dat tekortschieten.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar