Rompslomp lump sum

Leestijd 1 minuut

Het lijkt zo simpel: een bedrag ineens overeenkomen ter beëindiging van meerdere geschillen. Dat kan echter onvoorziene fiscale consequenties hebben. Dit speelt vaak in echtscheidingssituaties. Men verschilt van mening over de bedragen die de ene (ex-)echtgenoot aan de andere (ex-)echtgenoot moet betalen aan bijvoorbeeld alimentatie, vanwege overname van de woning, verrekening van de waarde van een onderneming, lijfrentepolissen, enzovoorts.

Om er uit te komen wordt een lump sum afgesproken; een bedrag waarmee alle geschilpunten als afgehandeld worden beschouwd. Het is dan zaak om duidelijk vast te leggen welk deel daarvan afkoop van alimentatie of ander fiscaal belast onderwerp betreft. Blijft dat in het midden, dan loopt de ontvanger van het bedrag het risico veel minder over te houden dan verwacht. De fiscus kan namelijk een aanslag opleggen, bijvoorbeeld over het bedrag dat volgens de inspecteur als afkoop van alimentatie moet worden aangemerkt.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar