ROZ-model woonruimte geactualiseerd en gemoderniseerd

Leestijd 3 minuten

Sinds kort heeft de Raad voor Onroerende Zaken haar model voor woonruimteverhuur aangepast aan de ruimere wettelijke mogelijkheden (uit juli 2016) voor tijdelijke verhuur van woonruimte, zonder dat de huurder huurbescherming heeft aan het einde van het contract.

Actualisatie

Het nieuwe model werkt met duidelijke keuzes voor zowel de huurperiode als de doelgroep aan wie wordt verhuurd.

Nauwkeurigheid is vereist. Een verhuurder die zeker wil weten dat er geen huurbescherming bestaat aan het einde van de contractsperiode, zal zich bewust moeten zijn van de valkuilen. Net zoals een oplettende huurder daarvan gebruik kan maken!

Tips

  • (her)ken het onderscheid tussen de verschillende doelgroepen (bijv. jongeren < 28 jaar/studenten/promovendi) en pas die zuiver toe.
  • bij verhuur voor – maximaal – twee jaar van zelfstandige woonruimte is geen opzegging vereist maar wel een ‘mededeling per aangetekende brief’; minimaal één maand voor het einde maar ook níet langer dan drie maanden voordien. Vergeet dit niet, anders is er sprake van een voortzetting én huurbescherming.

Modernisering

Het fenomeen Airbnb heeft een plaats gekregen in de algemene bepalingen daar waar (artikel 2.1) verhuur via “Airbnb of soortgelijke organisaties’ gelijkstelt met onderverhuur. Onderverhuur is enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder mogelijk.

Er is een specifieke bepaling in het model opgenomen met boetebepalingen indien de huurder bepaalde verboden uit de algemene bepalingen overtreedt. De hoogte van de boetes is niet standaard ingevuld maar daarover geeft de ROZ in de handleiding een aanbeveling.

Door in het modelcontract specifiek te wijzen op deze verboden én een specifiek boetebedrag daaraan te verbinden, geldt de huurder als “gewaarschuwd”. Of deze werkwijze ook 100% in lijn is met de EU-jurisprudentie voor het verbeuren van boetes door consumenten zal de toekomst moeten uitwijzen.

Discussie is eveneens mogelijk daar waar het model ervan uitgaat dat de huurovereenkomst van (zelfstandige woonruimte) maximaal twee jaar niet tussentijds opgezegd kan worden door de huurder. De jurisprudentie zal moeten uitwijzen of dit rechtsgeldig is, nu de wet bepaalt dat een huurder gedurende het eerste jaar tussentijds kan opzeggen. Garanties geeft de ROZ daarover – vanzelfsprekend – niet.

Conclusie

Het nieuwe ROZ-model komt verhuurders – conform de wet – verdergaand tegemoet bij de inperking van huurbescherming aan het eind van de bepaalde tijd. Daarmee is het doel van de wetgever ‘doorstroming van de verhuurmarkt’ gediend.

De actualisering is daarmee geslaagd. Met de modernisering kijkt de ROZ ook duidelijk door een “verhuurdersbril” en worden overtredingen door huurders gesanctioneerd met aanzienlijke boetes.

Wenst u er zeker van te zijn dat u het model juist toepast? Ik help u uiteraard graag.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar