Slapende Vereniging van Eigenaars

Leestijd 2 minuten

Nog steeds zijn in Nederland veel Verenigingen van Eigenaars (VvE) “slapend”. Dit tot groot ongenoegen van de overheid.

Een van de problemen van een niet-actieve VvE is dat niet wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een onderhoudsreserve. Deze reserve moet “voldoende” zijn om het pand goed te onderhouden.

Maar wat is voldoende?

Vorige week is door de Tweede Kamer een Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars  aangenomen waarmee richting wordt gegeven aan het begrip “voldoende”.

MJOP
Allereerst wordt aangeknoopt bij het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Bij veel actieve VvE’s is al een dergelijk plan opgesteld. Hiermee wordt dan ook voldaan aan de voorgestelde wettelijke plicht tot “voldoende” reserveren. Natuurlijk is het aan te raden om bij het activeren van een slapende VvE direct een MJOP op te stellen. Daarnaast kan ook een actieve VvE, waar bijvoorbeeld uitsluitend de verzekering gezamenlijk is geregeld, een MJOP opstellen.

0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw
Indien er geen MJOP is opgesteld biedt de wetgever een tweede richtlijn van wat “voldoende” is: in dat geval dient er een reserve te zijn ter grootte van tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw.

Lening

Voor de volledigheid: indien het noodzakelijk is voor direct onderhoud of herstel biedt de nieuwe wet eveneens de mogelijkheid tot het aangaan van een geldlening. Wel is hierbij van belang dat het reglement van de VvE zich hiertegen niet verzet.

Activeer VvE en creëer reserve

De wetswijziging ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Bent u eigenaar van een (woon)appartement met een slapende VvE? Of bent u als adviseur bij een – voorgenomen - transactie betrokken? Onderneem dan actie om de VvE te (laten) activeren en daarbij tevens een “voldoende” reserve te creëren.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar