Sluit abnormaal lage inschrijving uit!

Leestijd 2 minuten

Op grond van artikel 2.116 van de Aanbestedingswet kan de aanbesteder een inschrijving die in verhouding tot de opdracht abnormaal laag is afwijzen. Dit is een zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat de aanbesteder zelf kan beslissen of hij van de bevoegdheid gebruik maakt of niet. De volgende casus toont aan dat het verstandig is om een inschrijving die ‘te mooi is om waar te zijn’ al in de aanbestedingsfase kritisch te benaderen.

Casus

Een opdrachtgever had na een Europese aanbesteding een raamovereenkomst gesloten voor het boeken van dienstreizen. De taken van de opdrachtnemer bestonden uit het geven van advies, het boeken van reizen en het wijzigen van boekingen. De opdrachtnemer had voor deze diensten een transactiefee en een wijzigingsfee van € 0,01 per boeking aangeboden. Dit is geen vetpot, maar daarop had de opdrachtnemer iets bedacht. Op basis van de overeenkomst moest de opdrachtnemer de drie beste tickets voor de laagste prijs aanbieden. De opdrachtnemer bood alleen tickets aan die verkrijgbaar waren in Nederland. Vervolgens ging hij wereldwijd op zoek naar goedkopere tickets. Het verschil tussen de inkoopprijs en de prijs van de door de opdrachtgever geaccepteerde offerte stak hij in eigen zak. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met de overeenkomst. De opdrachtnemer moet het verschil aan de opdrachtgever vergoeden.

Voorkomen beter dan genezen

Het heeft er alle schijn van dat de opdrachtnemer in deze casus een abnormaal lage inschrijving heeft gedaan en heeft geprobeerd zijn verlies in de uitvoeringsfase goed te maken. De opdrachtgever moet nog maar zien of hij het bedrag dat hij teveel heeft betaald van de opdrachtnemer volledig weet terug te vorderen. Voorkomen is vaak beter dan genezen. Daarom is het raadzaam de regeling in artikel 2.116 van de Aanbestedingswet over de afwijzing van abnormaal lage inschrijvingen toe te passen. Daarbij is natuurlijk wel zorgvuldigheid geboden. Zo is de aanbesteder verplicht de dialoog aan te gaan met de inschrijver.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar