Stinkend rijk; wat je vindt mag je houden. Of toch niet?

Leestijd 4 minuten

Ik vermoed dat maar weinig mensen er van kinds af aan van dromen om vuilnisman te worden. Vuilnismannen verrichten fysiek zwaar werk tegen een laag salaris. Maar wie denkt dat het beroep van vuilnisman niet ook heel enerverend kan zijn, heeft het mis. Redde een Groningse vuilnisman recent nog een vuilniszak uit een ondergrondse container waarin een moeder dierbare spullen van haar overleden zoontje had gestopt, vuilnismannen doen ook regelmatig de gekste vondsten. Zo vonden twee Limburgse vuilnismannen vier jaar geleden een kluis vol zilver, dat tegen een waarde van € 250.000,- was verzekerd. In 2015 vond een vuilnisman in een printer vier enveloppen, in totaal gevuld met € 15.100,-. Zo’n vondst doen is natuurlijk leuk, maar mag een vuilnisman gevonden waardevolle spullen eigenlijk ook houden? Of moet hij die aan zijn werkgever afgeven? Over die vraag hebben de vuilnisman die € 15.100,- vond en zijn werkgever (HVC) inmiddels tot aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geprocedeerd.

Uit de uitspraak van de kantonrechter te Dordrecht, die in eerste aanleg over deze kwestie oordeelde, blijkt dat HVC kennelijk betoogde dat de enveloppen met geld als afval waren aangeboden. HVC stelde dat er wel vaker spullen zoals metalen en antiek aan HVC worden aangeboden, die door de voormalig eigenaar als afval worden beschouwd, terwijl die spullen voor anderen wel waarde vertegenwoordigen. De kantonrechter te Dordrecht ging in dat betoog niet mee. Geld vertegenwoordigt immers voor iedereen waarde. Degene die het geld in de printer had laten zitten, had waarschijnlijk niet de bedoeling om daarvan afstand te doen, maar heeft dat geld vermoedelijk verloren. Nu de enveloppen met geld geen afval waren, maar als een verloren zaak moeten worden gezien, gold volgens de kantonrechter het volgende.

Als iemand een zaak verliest en een ander vindt die zaak, dan wordt de vinder daarvan op grond van de wet niet direct eigenaar. Als de vinder niet weet wie de eigenaar van de verloren zaak is, moet hij van zijn vinding eerst aangifte doen bij de gemeente. Meldt de eigenaar van de spullen zich daarna niet binnen één jaar, dan wordt de vinder de nieuwe eigenaar. Tot die tijd moet de vinder de spullen goed bewaren of in bewaring geven bij de gemeente.

De kantonrechter concludeerde dat de vuilnisman als ‘vinder’ in de zin van de wet moet worden aangemerkt en niet HVC. De vuilnisman mocht het geld dan ook houden en hoefde dat niet aan HVC af te geven.

Vuilnisman blij, zo zou men denken, maar niet voor lang. HVC was het met de uitspraak van de kantonrechter oneens en ging in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook het hof was van mening dat het geld niet als afval aan HVC was aangeboden, zodat HVC daarvan niet direct eigenaar was geworden. Anders dan de kantonrechter te Dordrecht echter meende, overwoog het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat HVC als de vinder van het geld moet worden aangemerkt. De vuilnisman voerde de werkzaamheden waarbij hij de vondst deed immers uit in opdracht van HVC. Indien een andere vuilnisman de printer in handen had gekregen, had hij de enveloppen met geld bij de uitvoering van de taken die HVC aan hem had opgedragen, óók gevonden. Om die reden is het hof van oordeel dat HVC in de zin van de wet als de vinder van de enveloppen moet worden beschouwd. De vuilnisman dient de enveloppen met geld daarom aan HVC af te geven, die daarvan na verloop van tijd alsnog eigenaar kan worden.

De vuilnisman kan tegen het oordeel van het hof nog in cassatie bij de Hoge Raad. Doet hij dat niet, dan kan hij definitief fluiten naar het geld. Opvallend is dat de eigenaar van het gevonden geld zich – ook na de nodige media-aandacht – nog steeds niet heeft gemeld. Zou dan niemand het missen?

Reacties

  1. Erg leuke blog!

    Michel Knapen op woensdag 01 februari 2017 17:24

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar