Subsidie en topinkomens

Leestijd 2 minuten

Sommige subsidieverleners is het een doorn in het oog: bestuurders van gesubsidieerde (welzijns)instellingen die (veel) meer verdienen dan de minister-president. En dat met gemeenschapsgeld? Zo ook de gemeente Den Haag. Die had in subsidievoorwaarden voor een gesubsidieerde instelling opgenomen dat de wettelijke bezoldigingsnorm niet mocht worden overschreden. Omdat dat toch gebeurde, werd de teveel betaalde subsidie teruggevorderd. Dat leidde tot een uitspraak van de Raad van State van 4 mei 2016. Het ging om een korting van € 130.000,- wegens overschrijding van het bezoldigingsmaximum, als bedoeld in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

Subsidievoorwaarden over inkomen van bestuurders?

De Raad van State is er snel mee klaar. Natuurlijk mogen aan een subsidie voorwaarden verbonden worden. Maar die voorwaarden kunnen slechts verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. Het doel van de verleende subsidie was het bieden van verslavingszorg en niet het voeren van inkomenspolitiek. De verplichting dat bestuurders niet meer dan het wettelijk maximum mogen verdienen, was dus geen doelgebonden verplichting (als bedoeld in artikel 4:38 lid 1 Awb).

De Awb biedt naast artikel 4:38 Awb ook ruimte voor niet-doelgebonden – ook wel oneigenlijke – verplichtingen of subsidievoorwaarden (art. 4:39 Awb). Voorbeelden van dergelijke niet-doelgebonden verplichtingen zijn de verplichting om in het kader van een werkervaringsproject een stageplaats ter beschikking te stellen of om in een gebouw voorzieningen voor gehandicapten aan te brengen.

Maar daarmee moet de subsidieverlener heel terughoudend zijn. Er moet enig verband zijn tussen de (oneigenlijke) voorwaarde en de gesubsidieerde activiteit. Het verband tussen de maximum inkomensverplichting en de gesubsidieerde activiteit vond de Raad van State te ver verwijderd.

Kortom: de voorwaarde over het maximumsalaris van de bestuurders was niet rechtsgeldig. Terugvordering van de teveel betaalde subsidie was dus niet mogelijk.

Verrassend is deze uitspraak niet. Veel opvallender is de vasthoudendheid waarmee de gemeente Den Haag deze zaak doorzette. Al op 25 juni 2014 had de Raad van State al kort en krachtig geoordeeld dat subsidievoorwaarden geen betrekking mogen hebben op bezoldiging van bestuurders. Zie daarover mijn blog van 10 juli 2014.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar