Terechte ontbinding?

Leestijd 3 minuten

Wil je als opdrachtgever tussentijds een einde maken aan de aannemingsovereenkomst, dan heb je in beginsel drie mogelijkheden:

  • Je kunt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Daar moet de aannemer dan natuurlijk wel aan mee willen werken.
  • Je kunt de overeenkomst opzeggen/beëindigen in onvoltooide staat. De UAV (-GC) en de Wet bepalen hoe in dat geval afgerekend moet worden met de aannemer. Dit kan een dure grap worden.
  • Je kunt de overeenkomst ontbinden. Deze mogelijkheid bespreek ik nader.

Ontbinding is mogelijk als sprake is van een tekortkoming van de aannemer. In beginsel moet de aannemer in verzuim zijn.

Onlangs moesten arbiters oordelen over zo’n ontbinding. Het volgende speelde. Na een aanbestedingsprocedure hadden partijen medio 2014 een Design, Build & Maintain contract gesloten voor de renovatie en het meerjarig onderhoud van een brug. De contractuele opleverdatum was 1 april 2015.

Eind 2014 hebben partijen overleg gevoerd over uitstel van de opleverdatum. De aanleiding: een onderaannemer van de aannemer had zich teruggetrokken. Partijen hebben toen overeenstemming bereikt over een nieuwe opleverdatum: 16 augustus 2015.

In maart 2015 gaf de opdrachtgever aan zich grote zorgen te maken over de vraag of de nieuwe opleverdatum gehaald zou worden. Daarover is overleg geweest. Vervolgens stuurde de aannemer een brief. Daarin stond onder meer het volgende:

Wij nemen afscheid van [D.]. Alle afwikkelingen en (contractuele) gevolgen zijn geheel voor rekening van [aanneemster]. (…) De nieuwe opleverdatum wordt vastgesteld in onderling overleg en zal in ieder geval plaatsvinden na 31 december 2015, omdat er in de maanden november en december geen werkzaamheden aan de brug kunnen plaatsvinden vanwege diverse evenementen in Purmerend.

Een alternatief formuleerde de aannemer niet. Omdat de aannemer de opleverdatum niet zou halen, ontbond de opdrachtgever op 27 maart 2015 de overeenkomst. De aannemer verweerde zich. Die vond de opdrachtgever te voortvarend: de aannemer stelde dat zij op dat moment de datum van 16 augustus 2015 eigenlijk nog best wel had kunnen halen. Wat denkt u: een terechte ontbinding?

Arbiters vonden van wel. Het niet halen van de opleverdatum is een tekortkoming. Weliswaar was het op het moment van ontbinding nog geen 16 augustus 2015, maar arbiters vonden dat de geciteerde brief op te vatten was als een mededeling van de aannemer waaruit blijkt dat die te kort zou gaan schieten. Bovendien stelden arbiters zelf ook vast dat de opleverdatum niet meer gehaald kon worden.

Daarmee was ontbinding gerechtvaardigd en kwam er dus tussentijds een einde aan de overeenkomst.

Voor een goed begrip nog in het kort de overige gevolgen van een terechte ontbinding: partijen moeten de wederzijdse prestaties ongedaan maken (dat is niet altijd mogelijk en dan moet de waarde van de verrichte prestaties worden vergoed). De partij die grond heeft gegeven voor ontbinding is schadeplichtig. Ontbinding is hierdoor voor de opdrachtgever (bijna) altijd voordeliger dan opzegging.

Raad van Arbitrage, 19 februari 2016, geschilnummer 72.026

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar