Uitleg ervaringseis

Leestijd 2 minuten

In aanbestedingsprocedures worden vaak ervaringseisen gesteld. De inschrijver moet dan kunnen aantonen dat hij in het verleden vergelijkbare opdrachten heeft uitgevoerd om voor gunning in aanmerking te komen. Over de uitleg van ervaringseisen ontstaat nog al eens discussie. In een zaak bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant kwam de vraag aan de orde of de inschrijver zelf ‘met de voeten in de modder’ moet hebben gestaan om aan de gestelde ervaringseis te kunnen voldoen.

Oordeel voorzieningenrechter

De zaak ging over de aanbesteding van een opdracht voor het aanbrengen van een bovenafdichting op een stortplaats. Om voor gunning in aanmerking te komen moest de inschrijver één werk op het gebied van aanbrengen van onder- en/of boven afdichtings- constructies op stortplaatsen hebben uitgevoerd en opgeleverd. Om aan deze ervaringseis te voldoen had de inschrijver die als voorlopige winnaar was aangewezen, een beroep gedaan op een referentieproject van een onderaannemer. Deze onderaannemer had weliswaar een opdracht aangenomen dat het aanbrengen van afdichtingsfolie op een stortplaats omvatte, maar hij had deze werkzaamheden uitbesteed en dus niet zelf uitgevoerd. Volgens andere inschrijvers was dit niet toegestaan. Zij meenden dat concrete ervaring met het aanbrengen van de afdichtingsfolie noodzakelijk was om aan de ervaringseis te voldoen.

De voorzieningenrechter vindt in de ervaringseis geen aanknopingspunt voor deze uitleg, omdat het er eenvoudigweg niet staat. Daar komt bij dat in Nederland slechts drie gecertificeerde bedrijven zijn te vinden die de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Ook daarom moest duidelijk zijn dat ervaring met het daadwerkelijk aanbrengen van  afdichtingsfolie niet vereist was om aan de ervaringseis te voldoen.

Geen nieuws onder de zon

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant past in een vaste lijn in de rechtspraak, al zijn er ook witte raven. Om aan een ervaringseis te voldoen volstaat in het algemeen dat de inschrijver een bepaalde opdracht heeft aangenomen en opgeleverd. Indien de aanbesteder verlangt dat de inschrijver, of de onderaannemer op wiens bekwaamheden hij zich beroept, de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd, dan moet hij dit duidelijk in de ervaringseis tot uitdrukking brengen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar